Problémy kolem regulace dýchání


Problems of Regulation of Breathing

Knowledge about the regulation of breathing has pronounced clinical consequences. In the review the concepts of control and regulation of breathing are defined. Regulation based on the chemical feed back is well documented. Apart from that, attention is paid to unproven, hypothetical regulations. Among them, the regulation of the breathing pattern and that of functional residual lung capacity are of especial interest. Not less important is the cortical or volitional regulation of breathing, which is so far almost unexplored. An important problem represents abnormalities of the regulation of breathing. The disturbance can either follow a damage of the system of regulation, or it can be the result of conflict of priorities among the individual regulatory systems. Also this area is built on hypotheses which need experimental and clinical verification. Hand in hand with it goes the problem of regulation of breathing in disease. In conclusion, problems for elucidation are summarized.

Key words:
regulation breathing, respiration.


Autoři: F. Paleček
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 2. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 454-458
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Poznatky v oblasti regulace dýchání mají výrazný klinický dopad. V přehledu jsou definovány pojmy řízení a regulace dýchání. Mimo prokázané regulace, které jsou založeny na existenci chemické zpětné vazby, je značná pozornost věnována regulacím neprokázaným, hypotetickým. K těm patří zejména regulace dechového vzoru a regulace funkční reziduální kapacity plic. Neméně významnou je oblast korové či volní regulace dýchání, která je zatím prakticky neprobádaná. Důležitý je problém poruch regulace dýchání. K poruchám dochází buď poškozením regulačního systému, anebo funkčně, střetem priorit mezi jednotlivými regulačními systémy. Také tato oblast se opírá o hypotézy, které je třeba experimentálně a klinicky ověřit. S tím souvisí problematika regulace dýchání v nemoci. Závěrem jsou shrnuty problémy, které zatím nejsou vyřešeny.

Klíčová slova:
regulace dýchání, respirace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se