Možnosti sledování aktivity eozinofilního zánětu u asthma bronchiale


Study of the Eosinophilic Inflammation Activity in Bronchial Asthma

Background.
Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory tract where variety of cells plays a role, particularly mast cells, eosinophils (Eo), and T lymphocytes. At present, there is no clear-cut clinical or laboratory parameter to monitor the activity of this disease. Our study was designed to examine and compare serum eosinophilic cationic protein (S-ECP) levels, plasma ET-1 (P-ET) levels and percentage of eosinophils with CD44 (EoCD44) in paediatric asthmatic patients.

Methods and Results.
In our study, a group of 97 atopic children with persisting mild asthma, had a detailed analysis of their personal history. In addition, S-ECP, P-ET, EoCD44, eosinophil blood count (Eo) and serum levels of IgE(S-IgE) in peripheral blood were determined. Subsequently, children were treated with montelukast (singular), a leukotriene receptor antagonist for a period of three weeks (montelukast tablets in a dose of 5 mg once a day). A second S-ECP, P-ET, EoCD44 were determined in the interval of 3 months from the first collection. In 97 asthmatic children a correlation between P-ET and EoCD44 (p=0.002; r= –0.5) were found.

Conclusions.
Our follow-up study surprisingly confirmed a correlation between P-ET and EoCD44. The lower percentage of EoCD44 in peripheral blood in asthmatic children is due to Eo inflammation activity and attests the massive Eo invasion into the airways. The determination of combination - S-ECP, P-ET, EoCD44 – provides an indirect evidence of the multiple features of Eo inflammation.

Key words:
bronchial asthma, eosinohpilic inflammation, endotheline, eosinophil cationic protein, % eosinophils with CD44.


Autoři: F. Kopřiva 1;  A. Janošťáková 2;  M. Ordeltová 3;  J. Szotkowská 3;  M. Zápalka 1;  M. Hajdůch 2;  L. Radová 2
Působiště autorů: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc 1;  Laboratoř experimentální medicíny LF UP, Olomouc 2;  Ústav klinické imunologie FN, Olomouc 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 479-783
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Asthma bronchiale (AB) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, ve kterém hrají roli mnohé buňky – žírné buňky, T-lymfocyty a eozinofily. V současné době nemáme v klinické praxi ideální ukazatel sledování aktivity zánětu. V práci jsme se pokusili vyhodnotit výpovědní hodnotu stanovení eozinofilního kationického proteinu v séru (S-ECP), hladiny endotelinu (P-ET) v plazmě a procentuální zastoupení eozinofilů s expresí CD44 na povrchu (EoCD44 ) u dětských astmatiků.

Metodika a výsledky.
U 97 dětí s AB jsme vyhodnotili anamnézu, vyšetřili S-ECP, P-ET v séru a EoCD44 přímou fluorescencí z plné krve metodou průtokové cytometrie na cytometru BD Biosciences, absolutní počet eozinofilů (Eo) a hladinu celkového sérového imunoglobulinu E (S-IgE). U dětí jsme zahájili léčbu montelukastem (singulair, tbl 5 mg). S odstupem tří měsíců od prvního odběru jsme vyšetřili opět hladinu S-ECP, P-ET a EoCD44, jejichž sledování umožňuje hodnotit více stránek alergického zánětu. U 97 dětí s AB jsme zjistili silnou korelaci jen mezi hladinou P-ET a EoCD44 (p=0,002; r= –0,5).

Závěry.
Překvapivě jsme prokázali jen korelaci mezi hladinou P-ET a EoCD44. Nižší procentuální zastoupení EoCD44 v periferní krvi u astmatiků před léčbou potvrzuje aktivitu eozinofilního zánětu a intenzivní přestupu eozinofilů do dýchacích cest. I přes klinickou stabilizaci stavu (bez potřeby aplikace salbutamolu spraye, ventolin) nedošlo u 8 (8 %) dětí za 3 měsíce ke snížení hodnot S-ECP, hladiny P-ET a zvýšení procentuálního zastoupení EoCD44. Stanovení jednotlivých ukazatelů aktivity probíhajícího procesu jsou nepřímým ukazatelem mnohočetných rysů eozinofilního zánětu.

Klíčová slova:
asthma bronchiale, eozinofilní zánět, endotelin, eozinofilní kationický protein, procentuální zastoupení eozinofilů s CD44 na povrchu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se