Možnosti stanovení tělesného složení u dětí bioimpedanční metodou


Prospects of Body Composition Analysis by Bioimpedance Method in Children

Background.
Increases in juvenile overweight and obesity have emphasized the importance of accurate and accessible body composition (BC) assessment, namely for the monitoring, prevention and treatment. Bioimpedance analysis seems to be one of the simple, safe, and inexpensive methods for assessment of the body composition in paediatric subjects

Methods and Results.
Three-thousand-twelve children aged 6–14 years (1611 – 53.5 % boys, and 1401 – 46.5 % girls) were evaluated BC using mono frequency and multi-frequency bioimpedance analyser with adapted prediction equation for Czech children. In both genders %BF decreased significantly with age (r = –0.698 in boys and r = –0.681 in girls, both p<0.0005). Linear regression analysis showed a significant positive relationship between %BF measured with BMI %BF(%)= 0.921*BMI(kg.m⁻²) – 4.292, r = 0.858, r² = 0.736, SEE = 1.22 % in boys, and in girls %BF(%) = 1.284*BMI(kg.m⁻²) – 6.906, r = 0.903, r² = 0.815, SEE = 1.05 %, p<0.0001 in both cases.

Conclusions.
BIA method is a useful method for detecting BC in children and can be accepted as a precise tool for measuring of BC in epidemiological studies in children. The decisive role for the use of this method has the population oriented prediction equation and the subject’s hydration state.

Key words:
bioimpedance, body composition, BMI.


Autoři: V. Bunc
Působiště autorů: FTVS UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 492-496
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Nárůst dětské nadváhy a obezity zdůrazňuje význam přesného a dostupného stanovení tělesného složení, zvláště pro prevenci a léčbu. Bioimpedanční analýza se ukazuje jako jednoduchá, bezpečná a levná metoda pro posouzení tělesného složení u dětí.

Metody a výsledky.
U 3012 dětí ve věku 6–14 let (z toho bylo 1611 chlapců – 53,5 % a 1401 děvčat – 46,5 %) bylo hodnoceno tělesné složení pomocí jednofrekvenčního a multifrekvenčního analyzátoru za použití predikčních rovnic platných pro českou dětskou populaci. U obou pohlaví %BF významně klesá s věkem ( r= –0,698 u chlapců a r= –0,681 u děvčat, v obou případech p<0,0005). Pomocí lineární regresní analýzy nacházíme těsné kladné vztahy mezi měřeným %BF a BMI %BF(%) = 0,921*BMI(kg.m⁻²) – 4,292, r = 0,858, r² = 0,736, SEE = 1,22 % pro chlapce a pro děvčata %BF(%) = 1,284*BMI(kg.m⁻²) – 6,906, r = 0,903, r² = 0,815, SEE = 1,05 %, p<0,0001 v obou případech.

Závěry.
Bioimpedanční metoda je použitelná pro stanovení tělesného složení u dětí a lze ji doporučit jako vhodnou metodu pro stanovení tělesného složení v epidemiologických studií u dětí. Rozhodující pro použití této metody jsou populačně orientované predikční rovnice a hydratace sledovaného jedince.

Klíčová slova:
bioimpedance, tělesné složení, body mass index.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se