Diagnostické algoritmy u ženské močové inkontinence


Diagnostic Algorithms in Female Urinary Incontinence

Urinary incontinence is frequent problem with significantly negative impact on the quality of life. The correct plan of examination leads to the proposal of the appropriate treatment. The history, correct judgment of symptoms of incontinence and detailed gynaecological examination are important at the beginning of the diagnostic process. Negative urine cultivation is necessary condition for the invasive investigation of the urinary tract. Special questionnaires, micturition diary and clinical tests belong to the physical examination. The pad-weight test is based on the measurement of weight gain of absorbent pads during a test period under standardised conditions. Q-tip test (cotton swab test) measures the degree of mobility of urethra and bladder neck. Most of the clinical tests can be replaced by the ultrasound examination (introital or perineal approach), which helps to appreciate the vigour of urethra, bladder neck and vagina during the resting period and at stress. Urodynamic examination records pressure changes during the bladder filling, pressure gradients in urethra and the velocity of the urinary flow. It should be carried out when antiincontinence surgery is planned or when conservative therapy failed. Urodynamic examination helps to distinguish between stress and urge type of incontinence. Urethrocystoscopy is indicated for the diagnosis of the recurrent urinary infections, urge incontinence when structural pathologies of the urinary bladder are suspected, iatrogenic incontinence or postoperative complications. 

Key words:
female urinary incontinence, diagnostics, ultrasonography, urodynamics, urethrocystoscopy.


Autoři: R. Vlk;  R. Chmel
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 98-101
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Inkontinence moči je častý problém, který má negativní dopad na kvalitu života. Správný algoritmus vyšetření vede k návrhu vhodné léčby. Anamnéza, správné posouzení symptomů inkontinence a podrobné gynekologické vyšetření jsou v úvodu diagnostického procesu velmi důležité. Negativní mikrobiologický močový nález je nutností před každým invazivním vyšetřením močových cest. Klinické vyšetření doplňují speciální dotazníky, mikční deník a klinické testy. Pad-weight test je založený na vážení vložky absorbující tekutinu po absolvování standardizovaných úkonů. Q-tip test hodnotí stupeň mobility uretry a hrdla močového měchýře. Většinu klinických testů dokáže nahradit ultrazvukové vyšetření (introitální nebo perineální přístup). Ultrazvuk se využívá k posouzení dynamiky uretry, hrdla močového měchýře a pochvy v klidu a za stresu. Urodynamické vyšetření zaznamenává tlakové změny v průběhu plnění měchýře, tlakové gradienty v močové trubici a rychlost proudu moči. Provádí se vždy před plánovanou antiinkontinentní operací nebo při neúspěchu konzervativní léčby. Urodynamické vyšetření pomáhá rozlišit stresový a urgentní typ inkontinence. Uretrocystoskopie je indikována při: recidivujících infekcích močových cest, urgentní inkontinenci s podezřením na strukturální patologii močového měchýře, iatrogenní inkontinenci nebo pooperačních komplikacích. 

Klíčová slova:
ženská močová inkontinence, diagnostika, ultrasonografie, urodynamické vyšetření, uretrocystoskopie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se