Dlouhodobé sledování funkce ledvin po ortotopické transplantaci jater


Long-term Follow up of Renal Function After Orthotopic Liver Transplantation

Background.
Renal dysfunction in patients after the orthotopic liver transplantation (OLT) is frequent and it significantly contributes to the morbidity and mortality. The aim of our work was to assess the level of glomerular function (GFR) within the first to fifth year after OLT. 

Methods and Results.
Serum creatinine concentration (Skr), creatinine clearance (Ckr) and predicted value of creatinine clearance using the Cockcrofta a Gaulta formula (CG) were assessed in 75 patients. Normal values of the given parameters (Skr <110 umol/l, Ckr ≥1,3 ml/s/1,73 m²) were found only in 16 % of all patients. Significant decrease of GFR (Ckr <0,5 ml/s/1,73 m²) was found in 24 % of cases, acute renal failure, which required transitory haemodialysis developed in 4 % of patients. In 60 % of patients various degree of GFR decrease was found without the necessity of haemodialysis. 

Conclusions.
Level of renal functions was not significantly related to the blood pressure or serum lipids concentration. An important factor appeared to be the level of renal function before OLT. Because the level of renal function after OLT can significantly influence the post transplantation development, regular follow up of GFR is recommended. 

Key words:
orthotopic liver transplantation, renal function.


Autoři: O. Schück;  H. Gottfriedová 1;  J. Malý 1;  J. Špičák 1;  P. Trunečka 1;  M. Ryska 2;  F. Bělina 2;  J. Skibová 3;  M. Štollová;  I. Brůžková
Působiště autorů: Klinika nefrologie IKEM, Praha ;  Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha 1;  Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 2;  Transplantační centrum IKEM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 119-122
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Renální dysfunkce u jedinců po ortotopické transplantaci jater (OTJ) je častá a významně se podílí na morbiditě a mortalitě těchto nemocných. Cílem této práce bylo zjistit úroveň glomerulární filtrace (GF) v 1.–5. roce po OTJ. 

Metody a výsledky.
U 75 jedinců byla sledována sérová koncentrace kreatininu (Skr), clearance kreatininu (Ckr) a predikovaná hodnota clearance kreatininu na podkladě vzorce Cockcrofta a Gaulta (CG). Normální hodnoty sledovaných parametrů (Skr <110 umol/l, Ckr ≥1,3 ml/s/1,73 m²) byly zjištěny pouze u 16 % jedinců. Významné snížení GF (Ckr <0,5 ml/s/1,73 m²) bylo zaznamenáno v 24 % případů, ve 4 % případů došlo k akutnímu selhání ledvin, které vyžadovalo přechodnou dialyzační léčbu. V 60 % případů bylo zaznamenáno snížení GF různého stupně nevyžadující dialyzační léčbu. Průměrná hodnota Skr se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 112,1±27,0 až 127,0±41,3 μmol/l, Ckr činila 1,1±0,4 až 1,3±0,5 ml/s/1,73 m² a CG se pohybovala v rozmezí 1,0±0,4 až 1,2±0,6 ml/s/1,73m². 

Závěry.
Úroveň renální funkce nejevila významnou závislost na hodnotě krevního tlaku a sérové hladině lipidů. Jako významný faktor se jeví úroveň renální funkce před OTJ. Vzhledem k tomu, že úroveň renální funkce po OTJ může významně ovlivňovat potransplantační průběh, je nezbytné u těchto jedinců pravidelně sledovat hodnotu GF. 

Klíčová slova:
ortotopická transplantace jater-funkce ledvin.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se