Příspěvek k nápravě opomíjení významu síly testů ve studiích z experimentální medicíny


Contribution to Neglecting of Power Analysis in Experimental Medicine Studies

The work provides basic information about what is being understood under the term „statistical analysis of power of test“ from the viewpoint of correct use of mathematical statistics in medicine. The detail rules of statistical decisionmaking are described. Furthermore, the work contains an illustration of power analysis of test application when using unpaired t-test. 

Key words:
decision making, statistics, statistical data – interpretation.


Autoři: J. Knížek ;  P. Stránský
Působiště autorů: Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 127-130
Kategorie: Statistika

Souhrn

Práce poskytuje základní informaci o tom, co z hlediska správného využívání matematické statistiky v medicíně se rozumí pod pojmem „statistická analýza síly testu“. Jsou zde podrobně popsána pravidla statistického rozhodování. Dále práce obsahuje ukázku aplikace analýzy síly testu na nepárový t-test. 

Klíčová slova:
rozhodování, statistika, data statistická - interpretace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se