Molekulárně-genetická studie příčin Prader-Williho a Angelmanova syndromu


Molecular Genetic Study of Causes of the Prader-Willi and Angelman Syndrome

Background.
Prader-Willi syndrome (PWS) and Angelman syndrome (AS) are distinctive diseases with severe impairment of psychomotoric development and behaviour. Both syndromes are caused by the loss of paternal (PWS) or maternal (AS) gene expression of chromosomal region 15q11-13. The work reveals the various causes of this loss. The choice of the most suitable method for screening of the genome mutations in the patients suspected of PWS and AS is another purpose of the work. 

Methods and Results.
The methyl specific analysis (MS PCR) in locus SNRPN, short tandem repeat (STR) analysis and fluorescent in situ hybridization (FISH) were used. In the group of 55 patients tested for PWS and AS only maternal allele was present in 11 patients and only paternal allele was present in 1 patient in the locus SNRPN: 10 microdeletions 15q11-13, 1 UPD(15)mat and 1 UPD(15)pat..

Conclusions.
MS PCR seems to be the most profitable method for the first step of selection of PWS patients. In positive cases is inevitable to use also additional tests of molecular diagnosis to distinguish the particular mechanism leading to the disorders. In AS patients is also MSPCR recommended as the first step although it is necessary to exclude mutation in UBE3A gene in case of MS PCR negativity. 

Key words:
Prader-Willi syndrome, Angelman syndrome, methyl specific analysis, fluorescent in situ hybridization, short tandem repeat analysis.


Autoři: P. Čapková;  R. Vrtěl;  A. Šantavá;  J. Zapletalová 1;  J. Kršiaková 2;  J. Hyjánek;  J. Šantavý
Působiště autorů: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc ;  Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc 1;  Oddělení lékařské genetiky MFN, Martin, Slovenská republika 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 113-118
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Prader-Williho syndrom a Angelmanův syndrom jsou geneticky podmíněná onemocnění, která jsou způsobena ztrátou paternální nebo maternální genové exprese z chromozomální oblasti 15q11–q13. Oba syndromy mají svůj vlastní klinický obraz, který se liší v různých věkových obdobích. Cílem práce je zjištění různých příčin podílejících se na ztrátě genové exprese u těchto pacientů a volba nejvhodnější metody, která by sloužila ke skríninku genomových změn u pacientů se suspektním Prader-Williho syndromem a Angelmanovým syndromem. 

Metody a výsledky.
K testování byla použita metylační analýza (MS PCR) lokusu SNRPN, STR (short tandem repeat) analýza a metoda fluorescenční in situ hybridizace. Ve skupině 55 pacientů testovaných na Prader-Williho syndrom a Angelmanův syndrom byla u 11 pacientů detekována pouze maternální alela a u jednoho pacienta pouze paternální alela v lokusu SNRPN: 10 mikrodelecí 15q11–13, 1 UPD(15)mat a 1 UPD(15)pat..

Závěry.
Metoda MS PCR se ukázala být nejefektivnější k provedení první selekce u pacientů s podezřením na Prader-Williho syndrom i Angelmanův syndrom. Prokáže-li se nepřítomnost paternální nebo maternální alely, je nezbytné použití dalších molekulárně diagnostických metod k odlišení jednotlivých mechanizmů vedoucích k tomuto onemocnění. V případě Angelmanova syndromu je nutné ověřit možnou přítomnost mutací v UBE3A, je-li metylační vzorec nezměněn. 

Klíčová slova:
Prader-Williho syndrom, Angelmanův syndrom, metylační analýza, fluorescenční in situ hybridizace, STR analýza.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se