Využití funkce „Auto mode switching“ u pacientů se sick sinus syndromem


The Use of Auto Mode Switching in Patients with Sick Sinus Syndrome

Background.
At present the dual chamber pacing, originally developed for patients with AV blockades, is widely used also for patients with Sick sinus syndrome (tachycardic-bradycardic type). But these patients often cause therapeutical problems to their physicians. In these cases either antiarrhythmic therapy is necessary to prevent recurrent supraventricular tachycardias (which are cause of rapid ventricular pacing) or in the case of failure of AA therapy the pacing mode has to be changed to DDI/R, which excludes physiological VAT pacing. The Auto Mode Switching (AMS) function ensures adequate ventricular pacing rate in the time of SV arrhythmias. 

Methods and Results.
Effects of dual chamber pacemakers equipped with AMS were studied in a group of patients with paroxysmal atrial fibrilation and /or atrial flutter. 

Conclusions.
Therapy brings effects in lower of expenses due to less frequent visits at the physician, lower rate of rehospitalisations and lower need for powerful AA therapy. 

Key words:
Auto mode switching, Sick sinus syndrome, supraventricular tachycardia.


Autoři: J. Vlašínová
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 109-111
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Dvoudutinové stimulace, původně vyvinuté pro pacienty s atrioventrikulárními blokádami, jsou nyní ve velké míře používány pro pacienty se sick sinus syndromem tachy-bradykardickým. Tito pacienti však leckdy působí svým lékařům terapeutické rozpaky, kdy je nutno buď spoléhat na antiarytmickou medikaci k zamezení recidiv supraventrikulárních dysrytmií, způsobujících rychlou komorovou stimulaci, nebo při selhání antiarytmické terapie je nutno přeprogramovat tyto pacienty do režimu DDI/R, kdy vyloučíme fyziologickou VAT stimulaci. Funkce „auto mode switching“ zabezpečuje přiměřenou frekvenci komor při supraventrikulárních dysrytmiích. 

Metody a výsledky.
Sledovali jsme soubor 30 po sobě jdoucích pacientů, 18 žen, 12 mužů ve věku 40–70 let, u kterých jsme indikovali implantaci dvoudutinových kardiostimulátorů Trilogy DR+ opatřeného funkcí AMS. 

Závěry.
V našem souboru ukazujeme, že dvoudutinové kardiostimulátory opatřené funkcí AMS, lze s výhodou indikovat u pacientů s paroxysmy fibrilace či flutteru síní s výsledným efektem snížení nákladů na opakované návštěvy lékaře, rehospitalizace i razantnost antiarytmické terapie. 

Klíčová slova:
auto mode switching, ss syndrom, supraventrikulární dysrytmie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se