Současné a perspektivní možnosti léčby chronické lymfatické leukémie


Current and Perspective Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia

Chronic lymphocytic leukemia represents the most frequent hematological malignancy in the western population. Important role in its pathogenesis has the inhibition of apoptosis, disturbances in differentiation of B-lymphocytes, slightly increased proliferation and induction of angiogenesis. Current treatment options (chemotherapy and immunotherapy) can improve the quality of life and prolong disease-free survival, but the overall survival is not significantly influenced. The only curative treatment alternative is the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. However, this treatment is accompanied by the risk of peritransplantation mortality and its use is limited for younger patients. Number of new compounds is clinically tested. New drugs can influence intracellular events such as induction of apoptosis or inhibition of the transduction cascade. Review summarises treatment alternatives and presents an algorithm for their clinical application. 

Key words:
chronic lymphocytic leukemia, chemotherapy, immunotherapy, stem cell transplantation.


Autoři: P. Klener
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN a ÚHKT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 75-80
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Chronická lymfatická leukémie je nejčastější hematologická malignita v západní populaci. V její patogenezi se uplatňuje především inhibice apoptózy, porucha diferenciace, mírné zvýšení proliferace a indukce angiogeneze. Dosavadní léčebné prostředky (chemoterapie a imunoterapie) zlepšují kvalitu života a prodlužují bezpříznakové období, ale neovlivňují významně dobu přežití. Jedinou kurativní metodou je alogenní transplantace kostní dřeně, jejíž indikace má svá omezení a je provázena rizikem peritransplantační mortality. V klinickém zkoušení je větší počet nových přípravků ovlivňujících intracelulární pochody (inhibitory transdukční kaskády, induktory apoptózy). Je uveden přehled současných léčebných prostředků a algoritmus jejich použití v průběhu onemocnění. 

Klíčová slova:
chronická lymfatická leukémie, chemoterapie, imunoterapie, transplantace hematopoetických buněk.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×