Sjednocení léčby dětí s akutní myeloidní leukémiív České republice podle protokolu AML-BFM 93


Unification of Treatment of Childhood Acute Myeloid Leukemia in the CzechRepublic According to AML-BFM 93 Study Protocol

Background.
Acute myeloid leukemia (AML) in children is rare. Although more resistant to chemotherapy thanacute lymphoblastic leukemia, its responsiveness and survival rates have considerably improved during the last 15years by virtue of intensification of chemotherapy and due to the better supportive care. Relapses still remain themain cause of treatment failure. Management of children with AML was unified in the Czech Republic in 1993according to AML-BFM 93 Study protocol.Methods and Results. Treatment results were evaluated in 61 patients, of whom 45 (73.8%) achieved completeremission. Five-year event-free-survival (EFS) was found in 42.3%, and overall survival was 45.3%. Prognosis ofthe standard-risk patients was significantly better than in the high-risk group (EFS 62.5% vs. 29.7%, p=0.03). Themost important prognostic factor was the early treatment response. Compared to chemotherapy, allogeneic stem-celltransplantation did not significantly improve the outcome of high-risk patients.Conclusions. Treatment results of children with AML in the Czech Republic are comparable to those achieved byleading leukemia study groups in the world. The aim of the next study is to increase the complete-remission rate byreducing early deaths.

Key words:
Acute myeloid leukemia, children, chemotherapy, stem cell transplantation.


Autoři: J. Starý;  P. Gajdoš 1;  B. Blažek 2;  H. Ptoszková 2;  H. Hrstková 3;  L. Kopečná 3;  ...........
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1Státní zdravotní ústav, Praha 2Dětská klinika FNsP, Ostrava . . . . . . . . . . .
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 257-263
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Akutní myeloidní leukémie (AML) je u dětí vzácné onemocnění, jehož výsledky léčby dlouhozaostávaly za úspěchy terapie dětské akutní lymfoblastické leukémie. Současné velmi intenzivní léčebné protokolya pokroky v podpůrné léčbě prognózu dětí s AML významně zlepšily. Daní intenzivní léčbě je vysoký výskyttoxických komplikací. Hlavní příčinou selhání léčby zůstává relaps leukémie. V České republice byla léčba AMLu dětí sjednocena v roce 1993 podle německého protokolu AML-BFM 93.Metody a výsledky. Výsledky léčby byly hodnoceny u 61 pacientů. Kompletní remise byla dosažena u 73,8 % dětí.Pravděpodobnost 5letého přežití do selhání (EFS) byla 42,3 % a celkového přežití 45,3 %. Děti standardního rizikaměly významně lepší prognózu (EFS 62,5 %) než děti vysokého rizika (EFS 29,7 %) (p=0,03). Nejvýznamnějšímprognostickým faktorem byla časná odpověď na léčbu definovaná redukcí blastů v kostní dřeni 2 týdny od zahájeníterapie.Alogenní transplantace krvetvorných buněk neznamenala signifikantní zlepšení výsledků léčby dětí vysokéhorizika ve srovnání s chemoterapií.Závěry. Výsledky léčby dětí s AML jsou v České republice srovnatelné s výsledky předních světových pracovníchskupin. Cílem léčby podle nového protokolu AML-BFM 98 je zvýšení úspěšnosti v dosažení remise snížením počtučasných smrtí.

Klíčová slova:
akutní myeloidní leukémie, děti, chemoterapie, transplantace krvetvorných buněk.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se