Lékařské fakulty a všeobecné/praktické lékařstvív České republice


Medical Faculties and General/Practical Medicine in the Czech Republic

This article is a contribution to a discussion about the position of general medicine in the Czech Republic. Possibilitiesfor development of this branch as a regular academic discipline, entirely comparable with classical medical branchesof the Medical Faculty, are given. Some problems and differences in primary care in comparison with clinicalmedicine are stressed. New potential possibilities for participation of the medical faculties’ academic work placesin specialization training according to on-going legislative changes are presented. The specificities of the researchand the problems in primary care are pointed out. This research will help the general medicine to achieve equalitywith other academic disciplines.

Key words:
general/practical medicine, specialization training, primary care research, guidelines, familymedicine.


Autoři: S. Býma
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství-oddělení praktického a rodinného lékařství LF UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 266-269
Kategorie: Články

Souhrn

Článek je příspěvkem k diskuzi o postavení všeobecného/praktického lékařství v České republice. Uvádí možnostirozvoje oboru jako plnohodnotné akademické disciplíny plně srovnatelné s klasickými lékařskými obory na lékařskýchfakultách. Upozorňuje na vybrané problémy a odlišnosti primární péče ve vztahu ke klinické medicíně.Rozebírá nové potencionální možnosti účasti akademických pracovišť lékařských fakult na specializačnímvzdělávánív souladu s právě probíhajícími legislativními změnami. Poukazuje na specifika výzkumu v primární péči, na jehonezbytnost pro plnou akademickou emancipaci oboru a pro řešení problémů v primární péči.

Klíčová slova:
všeobecné/praktické lékařství, specializační vzdělávání, výzkum v primární péči, doporučenépostupy, rodinné lékařství.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se