Nové trendy v léčbě a v prevenci návykových nemocí


New Trends in Prevention of Addictive Diseases

Some trends in the treatment and prevention of diseases related to alcohol, drugs and gambling are reviewed. Briefintervention is crucially important, considering high prevalence of addictive diseases. Motivation enhancementaccording to the stage of motivation is used in brief intervention and also during more comprehensive therapy.Psychological and pharmacological management of craving is used more than before. Close and systematicco-operation between professional services and Alcoholics Anonymous and/or other self-helping groups is commonand useful. Prevention of addictive diseases includes measures such as taxation, restriction of availability, age limits,restrictions of advertisements, and prevention of drinking under the influence of alcohol and other drugs. Effectiveschool based prevention utilises interactive programmes and training of relevant skills (e.g. refusal skills, relaxationand decision making). Prevention on family level includes appropriate family monitoring and rules, moderate andconsistent family discipline and family conflict resolution. Special attention should be paid to the children whoseparents are alcohol or drug dependent. These children should, even as adults, abstain fromalcohol and other addictivesubstances.

Key words:
addictive diseases, motivation, craving, alcoholics anonymous, prevention.


Autoři: K. Nešpor
Působiště autorů: Oddělení léčby závislostí (muži) – Psychiatrická léčebna, Praha-Bohnice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 231-235
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje některé trendy v léčbě a prevenci nemocí působených alkoholem, jinými látkami a hazardní hrou.Vzhledem k vysokému výskytu těchto chorob v populaci jsou velmi důležité strategie krátké intervence. Při krátkéintervenci i při komplexní léčbě se využívá práce s motivací podle stadia motivace, v němž se pacient nachází. Šířejise využívají psychologické i farmakologické způsoby mírnění cravingu (bažení). Kromě toho je v dnešní době běžnátěsná a soustavná spolupráce profesionálních služeb a svépomocných organizací typu Anonymních alkoholiků.V prevenci jsou důležitá celospolečenská opatření (cenová regulace, věková omezení, omezování reklamy, prevencev dopravě). Ve zdravotnictví je třeba široce uplatňovat krátkou intervenci a zvýšit dostupnost specializované péče,význam má i uvážlivá preskripce rizikových látek (např. benzodiazepinů). Ve školním prostředí se příznivě uplatňujíinteraktivní programy zahrnující nácvik relevantních dovedností (např. dovednosti odmítání a rozhodování, relaxačnídovednosti). Při prevenci v rodině pomáhají vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, který tráví rodiče s dítětem,jasná a prosazovaná rodinná pravidla, dohled a schopnost konstruktivně řešit rodinné problémy. Zvláštní pozornostje třeba věnovat dětem, jejichž rodiče jsou závislí. Tyto děti by se měly alkoholu a jiným látkám důsledně vyhýbati jako dospělí, tím spíše v dospívání.

Klíčová slova:
návykové nemoci, motivace, craving, Anonymní alkoholici, prevence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se