Dlouhodobé trendy hlavních rizikových faktorůkardiovaskulárních onemocnění v české populaci


Longitudinal Trends in Major Cardiovascular Risk Factors in the Czech Population

Background.
Cardiovascular disease (CVD) is the main cause of death in the Czech Republic. The decline in CVDmortality observed in our country since 1985 may be due to a decrease in its incidence or case fatality. Case fatalityis mostly related to the standard of health care whereas the incidence of CVD is associated with the risk profile ofthe population. The aim of this study is to monitor longitudinal trends in major CVD risk factors in the Czechpopulation. Assessment of longitudinal trends in the population risk profile may help in analyzing the trends in CVDmorbidity and mortality.Methods and Results. In the years 1985, 1988, 1992, 1997/98 and 2000/01, five independent cross-sectional surveysof CVD risk factors were conducted in a 1% population random sample, aged 25–64 years, selected from six districtsof the Czech Republic (with a total of 5,736 males and 6,027 females examined). Over the study period of 15/16years, there is a significant increase in BMI in males (from 27.0±4.0 to 28.1±4.4 kg/m2, p

Key words:
cardiovascular disease, population random sample, cross-sectional surveys, BMI, smoking, blood pressure,hypertension, total cholesterol.


Autoři: R. Cífková;  Z. Škodová
Působiště autorů: Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 219-226
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou hlavní příčinou úmrtí v České republice. Pokles úmrtnostina KVO, který je u nás pozorován od roku 1985, může být způsoben poklesem incidence nebo letality. Letalitaonemocnění souvisí především s úrovní léčebné péče, zatímco incidence KVO je ovlivněna rizikovým profilemobyvatelstva. Cílem této práce je sledování dlouhodobých trendů hlavních rizikových faktorů KVO v české populaci.Analýza dlouhodobého vývoje rizikového profilu populace může přispět k rozboru trendů mortality a morbiditya mortality na KVO.Metody a výsledky. V letech 1985, 1988, 1992, 1997/98 a 2000/01 bylo v České republice provedeno pět nezávislýchprůřezových šetření základních rizikových faktorů KVO u 1% náhodně vybraného vzorku populace šesti okresů vevěku 25–64 let (celkem vyšetřeno 5 736 mužů a 6 027 žen). Ve sledovaném období 15-16 let signifikantně stoupáBMI u mužů (z 27,0±4,0 na 28,1±4,4 kg/m2, p

Klíčová slova:
kardiovaskulární onemocnění, náhodně vybraný populační vzorek, průřezová šetření, BMI, kouření,krevní tlak, hypertenze, celkový cholesterol.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se