Postavení chirurga v léčbě myastheniagravis a tymomu


Our Strategy in the Therapy of Myasthenia gravis

Surgical treatment of myasthenia gravis at the 3rd Department of Surgery, 1st Faculty of Medicine, Charles Universityin Prague, has long tradition. It originated in sixties of the 20th century. Over 1000 operations of a thymus has beencarried out since that time, especially thymectomy for myasthenia gravis (MG) and for less frequent thymomas. Thecomplete removal of thymus – thymectomy accompanied with exenteration of the fat in frontal mediastinum belongsto the principal MG surgery. According to our experience, the optimal approach to the thymus is a partial sternotomy.The jugular approach is not regarded as sufficiently radical. Videothoracoscopic approach and operation are possiblebut they are longer. They represent amethod of choice at someworkplaces. The combinedMGtreatment (conservativemedicamentous and surgery treatment) brings in 80% a visible improvement and a deletion of symptoms of thedisease.

Key words:
myasthenia gravis, thymoma, partial sternotomy.


Autoři: J. Schützner;  J. Tvrdoň;  V. Šmat;  P. Pafko
Působiště autorů: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 241-245
Kategorie: Články

Souhrn

Chirurgická léčba myasthenia gravis má na III. chirurgické klinice 1. LF UK v Praze již letitou tradici, která seodvíjí již od 60. let dvacátého století. Za tu dobu bylo provedeno na III. chirurgické klinice přes 1000 operací brzlíku,zejména tymektomií pro myasthenia gravis (MG) a v menším počtu pro tymomy. Kompletní odstranění brzlíku –tymektomie spojená s exenterací tuku předního mediastina patří k základu chirurgické léčby MG. Podle našichzkušeností je optimálním přístupem k tymu parciální sternotomie. Krční přístup nepovažujeme za dostatečněradikální. Videotorakoskopický přístup a operace jsou možné, ale zdlouhavější a jsou metodou volby na některýchpracovištích. Kombinovaná léčba MG (konzervativní medikamentózní a chirurgická) přínáší v 80% jasné zlepšeníaž vymizení příznaků onemocnění.

Klíčová slova:
myasthenia gravis, tymom, parciální sternotomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se