Pohled na třicet let anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicínyNovinky a perspektivy


Thirty Years of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine. News and Perspectives

Anaesthesiology has been implemented into modern perioperative medicine; neuroaxial blocks have become verypopular. Short acting and well controllable drugs are administered in continuous infusions as components of totalintravenous anaesthesia. Halothane and nitrous oxide are significantly retreating. Very low, even prenatal age and„oldies“ are no longer contraindication for anaesthesia. Situation in foremost Czech hospitals meets progressiveworld standard, however, experimental basic research is unsatisfactory. Cardiopulmonary resuscitation has followedILCOR Guidelines 2000. Intensive medicine is aimed at pathophysiological mechanism encl. subcellular level, touse protective mechanical ventilation, less invasive methods, to support homeostatic systems of critically ill patients.Discussion of ethical principles, medical and economic limits of critical care are hot topics.

Key words:
perioperative medicine; anaesthesiology; cardiopulmonary resuscitation; intensive medicine; medicalethics in critical cases. Dr.


Autoři: J. Drábková
Působiště autorů: Oddělení chronickér esuscitační a intenzivní péče FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 227-230
Kategorie: Články

Souhrn

Anesteziologie se stala součástímoderní perioperačnímedicíny; rozpracovaly se neuroaxiální blokády. Krátce účinnéa dobře řiditelné látky se podávají z perfuzorů jako složky totální intravenózní anestezie. Ústup od halotanu a oxidudusného je signifikantní. Velmi nízký, dokonce prenatální i velmi pokročilý věk přestaly být kontraindikací anestezie.Situace u nás se vyrovnala světové na velkých pracovištích, schází však základní výzkum. Kardiopulmonálníresuscitace přejala celosvětová konsenzuální metodická doporučení z roku 2000. Intenzivní medicína se zaměřujestále více na patofyziologii až po subcelulární úroveň, na protektivní režimy umělé ventilace, na snížení invazivity,na zvýšení celkové rezervy pacienta ke zvládnutí kritické zátěže. Do popředí postupují etické otázky, medicínskéa ekonomické diskuse o mezích kritické medicíny.

Klíčová slova:
perioperační medicína, anesteziologie, kardiopulmonální resuscitace, intenzivní medicína, lékařskáetika kritických stavů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se