Rezistence kmenů Mycobacterium tuberculosis naantituberkulotika v České republice v roce 2003


Resistance of Mycobacterium Tuberculosis on Antituberculotic Drugs inCzech Republic in 2003

Background.
The results of Mycobacterium tuberculosis susceptibility testing in 2003 were analysed in 568 (84 %)pulmonary TB definite cases in the Czech Republic.Methods and Results. The resistance on antituberculotic drugs was detected in 4,9% of TB bacilli.Most frequently,resistance on one drug – isoniazid (1,8 % of pulmonary TB definite cases) has been observed. Multidrug resistantTB was found in two cases in 2003.Conclusions. The resistance of Mycobacteria was found significantly more often in foreign-born persons withpulmonary TB (25% of strains of TB bacilli were resistant on one or more AT drugs). Resistance on AT drugs wasmore frequent also in previously treated TB cases, especially if the relapse occurred after 3,5 years after finishingprevious treatment.

Key words:
tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, epidemiology, resistance, MDR TB.


Autoři: J. Homolka;  F. Krejbich;  M. Havelková 1
Působiště autorů: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha 1Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 836-839
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V roce 2003 jsme vyhledali výsledky citlivosti Mycobacterium tuberculosis u 568 (84 %) hlášenýchbakteriologicky ověřených tuberkulóz plic v České republice.Metody a výsledky. Rezistence na antituberkulotika byla zjištěna u 4,9 % kmenů. Nejčastěji se jednalo o monorezistencina isoniazid (u 1,8 % bakteriologicky ověřených plicních tuberkulóz). Multirezistentní kmeny byly zjištěnyv roce 2003 pouze u dvou nemocných. Výskyt rezistentních kmenů byl významněč astější u cizinců – 25 %nemocných s plicní tuberkulózou vylučovalo mykobakteria rezistentní alespoň na jedno antituberkulotikum.Závěry. Rezistence Mycobacterium tuberculosis na antituberkulotika byla častější u dříve léčených plicních tuberkulóz,zvláštěpok ud k recidivědoš lo ve 3,5 letech po ukončení léčby, ale statistickou významnost rozdílů sevzhledem k malým počtům nemocných nepodařilo prokázat.

Klíčová slova:
tuberkulóza, epidemiologie, Mycobacterium tuberculosis, rezistence, multirezistentní tuberkulóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se