Nealkoholická rizika alkoholických nápojů


Non-alcoholic Risks of Alcoholic Beverages

Alcoholic beverages are a potential source of numerous health risks. The general risks are well known; first of allthey result fromthe contents of the alcohol and their degree is directly proportional to the amount consumed.However,alcoholic beverages contain also a wide range of non-alcoholic components, which can be a source of health risksas well. Some of these substances work through allergic or pseudoallergic mechanisms and such undesired responsecan appear early after the consumption of a small amount of beverage. The article offers a basic survey of alcoholicbeverages; it mentions important technological procedures of their production stating also the most significantresulting components of their individual types. A special attention is paid to the non-alcoholic components, whichcan be the cause of undesired effects on the human health.

Key words:
alcoholic beverages, allergy, intolerance, carcinogens, saccharides, sulphites, histamine.


Autoři: M. Teřl;  J. Chlumský 1;  O. Rybníček 2
Působiště autorů: Klinika TRN FN a LF UK, Plzeň 1Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN s poliklinikou, Praha 2Alergologická ordinace II. dětské kliniky FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 817-822
Kategorie: Články

Souhrn

Alkoholické nápoje jsou potenciálním zdrojem četných zdravotních rizik. Všeobecná rizika jsou dobře známa,vyplývají především z obsahu vlastního alkoholu a jejich míra bývá přímo úměrná konzumovanému množství.Alkoholické nápoje však obsahují pestrou škálu nealkoholických složek, kterémohou být rovněž zdrojemzdravotníchrizik. Některé z těchto látek působí alergickými nebo pseudoalergickými mechanizmy a nežádoucí reakce se mohouobjevit již po malém množství nápoje. Článek podává základní přehled alkoholických nápojů, zmiňuje důležitétechnologické postupy jejich výroby a uvádí nejdůležitější výsledné komponenty jejich jednotlivých druhů. Zvláštnípozornost věnuje těm nealkoholickým složkám, které mohou být příčinou nežádoucích účinků na lidské zdraví.

Klíčová slova:
alkoholické nápoje, alergie, intolerance, kancerogeny, cukry, sulfity, histamin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se