Informační exploze v lepším světle po padesáti letech


Information Explosion in a Better Light after Fifty Years

The phenomenon of “Information explosion” emerged in the professional and later also in the unprofessionalcommunity in the middle of the twentieth century. It expresses feeling of an unexpected general congestion withincreasing number of published articles and books, which are not possible to go through, process and use in the realtime. Unexpected development of the science after the Second World War resulted in unusually high production ofnew data and information. Their fast release was enabled by modernization of the publication process together withan increase of the number of scientific journals. Despite the relative information isolationism during the totalitarianregiment, this worldwide process soon emerged also in our region. However, the overload in information was notbalanced by modernization of methods in the bibliographic and librarian systems, which could bring the newinformation to the scientific community. The turning point in the transfer of information was the development ofworldwide interconnection – the word wide web or the Internet. For the processing of new information it was possibleto introduce gradually still more powerful information technologies based on computers with on-line connection tothe Internet. To solve the information explosion it was necessary to possess such technology and necessary programsand to master the elements of information and computer know-how. Contemporary modern technology with varioususer-friendly search engines, catalogues, repositories, and with voluminous bibliographic databases enable the useof full-text sources and give a better view on the formerly catastrophically looking information explosion. Alongwith that it is necessary to find financial sources to cover the access to the system. Information support of the scientificwork based on such possibilities represents in the brimof modern information society the only possibility of effectiveactivity in any field. It is also a good way how to precede the possible next information overload.

Key words:
information explosion, information society, bibliographic database, virtual library, electronicjournals.


Autoři: M. Špála
Působiště autorů: Ústav vědeckých informací 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 857-860
Kategorie: Články

Souhrn

Zhruba v poloviněmi nulého století se objevil v odborné a posléze i laické veřejnosti fenomén „informační exploze“popisující pocit nečekaného všeobecného informačního zahlcení stále větším množstvím zveřejňovaných článkůi knih, které již nebylomožno tehdy dostupnými prostředky přečíst, zpracovat a využívat. Nečekaný rozvoj veškeréhovýzkumu po druhé světové válce vedl totiž k neobvykle prudkému nárůstu nových dat a informací, jejichž rychlémuzveřejňování napomáhala, zvláštěc estou elektronizace, i výrazná modernizace publikačních možností provázenávznikem řady nových časopisů. Šlo o jev celosvětový, který se záhy, přes jistou ideologicko-informační izolovanostza tehdejšího totalitního systému, objevil i v našem prostředí. Takové záplavěi nformací však v bibliograficko-dokumentačně-informační oblasti neodpovídal rozvoj nezbytných moderních postupů, které by nové informace rychle,přiměřeně k jejich vzniku, zpřístupňovaly netrpělivým uživatelům. Kritickým momentem úspěšnému vyřešení byltehdy vznik celosvětového síťového propojení –wordwideweb, resp. internetu. Postupně se začalo dařit do náročnéhozpracování nových informací zavádět stále výkonnější informační technologie v čele s výpočetní technikou a možnostísíťového on-line přístupu. Mít k dispozici tuto techniku i potřebné programové postupy představovalo spolus osvojením si příslušné informační a počítačové gramotnosti základní podmínky jak informační explozi řešit.Současné moderní technologie včetněrů zných uživatelsky příjemných vyhledavačů, rozcestníků a skladů dat, spolus výkonnými bibliografickými databázemi umožňujícími i vstup do plnotextových zdrojů, dnes pak vrhají zcela jinýpohled na informační explozi vypadající zpočátku katastroficky. Samozřejmě, že je nutné najít finanční úhradu, jaksi k tomu všemu zajistit přístup. Informační zabezpečení odborné práce, opírající se o takovýto základ, všakpředstavuje na prahu moderní informační společnosti jedinou možnost efektivní činnosti v jakékoliv oblasti. Je totaké dobrá záruka jak předcházet případných dalším informačním záplavám.

Klíčová slova:
informační exploze, informační společnost, bibliografické databáze, virtuální knihovna, elektronickéčasopisy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se