Apolipoprotein AV a triglyceridémie


Apolipoprotein AV and Triglyceridemia

High plasma triglyceride levels have been suggested to be independent risk factors of cardiovascular diseasedevelopment and cardiovascular diseases are the most common cause of death in industrial countries around theworld. It is known, that plasma levels of triglycerides are partially genetically determined. The importance of apoAVgene for determination of plasma triglyceride levels has been suggested by creations of transgenic and knock-outmice and confirmed on population studies. More then ten variants have been described in the human apoAV gene.Associations between four of them (T-1131→C, Ser19→Trp,Val153→Met a Cys185→Gly) and plasma triglyceridelevels have been intensively analysed in different populations.Althoughwith some differences between ethnic groups,alleles C-1131, Trp19 a Cys185 (so far detected just in Chinese population) are connected with elevated levels ofplasma triglycerides. First analysis have detected that T-1131→C a Ser19→Trp apoAV variants could influence riskof myocardial infarction and size of LDL particles. Val153→Met polymorphism is not associated with plasma levelsof triglycerides, but females homozygous for Val153 have elevated levels of plasma HDL cholesterol.

Key words:
apolipoprotein AV, triglycerides, myocardial infarction, polymorphism.


Autoři: J. A. Hubáček
Působiště autorů: Centrum experimentálního výzkumu chorob srdce a cév – IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 799-803
Kategorie: Články

Souhrn

Vysoká hladina plazmatických triglyceridů je jedním z rizikových faktorů aterosklerózy a její klinické komplikacejsou nejčastější příčinou úmrtí v průmyslově vyspělých zemích. Ví se, že plazmatické hladiny triglyceridů jsoučástečnědě dičné. Současné experimenty na geneticky modifikovaných myších (transgenní a knock-out zvířata)ukázaly na klíčovou roli nového apolipoproteinu AV (apoAV) v determinaci plazmatických triglyceridů. V sekvencilidského genu pro apoAV bylo popsáno více než deset variant. Asociace mezi čtyřmi z nich (T-1131→C, Ser19→Trp,Val153→Met a Cys185→Gly) a plazmatickými triglyceridy jsou intenzivněsl edovány v různých populacích. I kdyžs určitými etnickými rozdíly, alely C-1131, Trp19 a Cys185 (prozatím detekována pouze u čínské populace) jsouspojené s vyššími hladinami triglyceridů. První studie rovněž ukazují, že T-1131→C a Ser19→Trp apoAV variantymohou ovlivnit riziko infarktu myokardu a velikost LDL částic. Val153→Met varianta není nijak spjata s hladinamitriglyceridů, ale ženy s genotypem Val153Val mají zvýšenou hladinu HDL cholesterolu.

Klíčová slova:
apolipoprotein AV, triglyceridy, infarkt myokardu, polymorfizmus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se