Diagnostika a léčba ventilátorové bronchopneumoniena koronární jednotce


Diagnostics and Treatment of Ventilator-associated Pneumonia at Coronary Unit

Ventilator-associated pneumonia represents a severe complication in patients who are receiving mechanical ventilation.The incidence is presumed to be 25 % of the total number of mechanically ventilated patients. The clinicalassessment is usually based on the presence of a new radiographic infiltrate, fever, blood leukocytosis, or leukopeniaand purulent tracheal secretions. According to the time after tracheal intubation when VAP occurs we can distinguishearly and late onset VAP, which differs in terms of infectious agent. The early and adequate antibiotic therapy togetherwith the basic preventive treatment represents the only possibility to avoid the complications. The article reviewsthe actual knowledge of this phenomenon, the adequate diagnostic attitudes and therapeutic possibilities.

Key words:
ventilator-associated pneumonia, mechanical ventilation, nosocomial infection.


Autoři: A. Večeřová;  F. Novák;  A. Žák
Působiště autorů: IV. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 804-808
Kategorie: Články

Souhrn

Ventilátorová bronchopneumonie představuje závažnou komplikaci u nemocných, jejichž stav vyžaduje umělouplicní ventilaci. Incidence se odhaduje na 25 % z celkového počtu ventilovaných pacientů. Klinická diagnóza jeobvykle založena na nově vzniklém nebo zhoršeném nálezu infiltrátu na skiagramu plic, zvýšené tělesné teplotě,leukocytóze nebo leukopenii ahnisavé tracheobronchiální sekreci. Podle doby vzniku rozlišujeme časněa pozdněvzniklou VAP, které se liší svojí mikrobiální etiologií a mortalitou. Včasná a adekvátní antibiotická terapie spolus dodržováním preventivních opatření představuje jedinou možnost jak zabránit této komplikaci. Článek shrnujeaktuální poznatky o této nozologické jednotce, současné diagnostické postupy a možnosti preventivních opatření.

Klíčová slova:
ventilátorová bronchopneumonie, umělá plicní ventilace, nozokomiální infekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se