Trombelastograf při transplantaci jater, porovnání s konvenčními koagulačními testy


Thromboelastography in Liver Transplantation, a Comparison withConventional Laboratory Tests

Background.
The aim of our study was to compare the results of conventional tests and thromboelastography duringliver transplantation and to determine their importance for blood loss.Methods and Results. Thromboelastography and conventional laboratory tests were undertaken in 25 patients atthe end of the anhepatic phase. Transfusion requirements correlated significantly only with prothrombin time andreaction time, R. These two tests likewise correlated significantly one with the other.Conclusions. Lowered plasma levels of coagulation factors of the prothrombin complex influenced the blood lossesin our patients. While not replacing conventional tests, thromboelastography can serve as an additional test formonitoring acute changes in hemostasis

Key words:
trombelastograf, liver transplantation, prothrombin time, aPTT, fibrinolysis, thrombocytopenia,thrombocytopathy.


Autoři: J. Charvát;  P. 'vychodil;  E. 'kieslichová;  I. Smrčková;  I. Hložánek
Působiště autorů: Úsek laboratorních metod IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 697-699
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem naší práce bylo během transplantace jater porovnat výsledky získané konvenčními koagulačnímitesty a trombelastografickými nálezy a zjistit jejich význam pro krevní ztráty.Metody a výsledky. U 25 pacientů jsme na konci anhepatické fáze transplantace jater prováděli trombelastografickévyšetření a rutinní laboratorní testy. S krevními ztrátami statisticky významně koreloval pouze protrombinový časa reakční čas R. Tyto dva testy korelovaly též navzájem.Závěry. U našich pacientů se v krevních ztrátách uplatňoval nedostatek faktorů protrombinového komplexu.Trombelastografické vyšetření nenahrazuje při akutní poruše hemostázy konvenční laboratorní testy, ale vhodně jedoplňuje.

Klíčová slova:
trombelastograf, transplantace jater, protrombinový čas, aPTT, fibrinolýza, trombocytopenie,trombocytopatie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se