Hodnocení klinické účinnosti a toxicity režimu FND(Fludarabin, Mitoxantron, Dexamethason)u pacientů s folikulárním lymfomem


Evaluation ofthe Clinical Effectivity and Toxicity ofthe FDN Regimen (Fludarabin, Mitoxantron, Dexamethason) in Patients with FoUicular Lymphoma

Background.
One of the perspective therapeutic possibilities in follicular lymphomas (FL) is the fludarabine-based regimen FND (fludarabine, mitoxantron, dexamethason). However serious signs of myelotoxicity and significant immunosuppression with appearance of the opportunistic infections were described after the fludarabine treatment. Methods and Results. FoUicular lymphoma patients with advanced disease grade I-II were treated with FND (6-8 cycles). The immunotoxicity was evaluated by measuring of immunoglobuline levels (IgA, IgG, IgM) and that of lymphocytes subpopulations (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, CD56+) in peripheral blood. The myelotoxicity was evaluated by cultures of progenitor cells (CFC and LTC-IC). Totally 34 patients (medián age 55,5 years) were evaluated, the overall response was 72 % (CR 61 %, PR 11 %, progression 28 %). 73 % patients of 11 after 6-8 FND show persisting CR (27 % relapsed) with medián follow-up about 15 months. The dominating toxicity was myelotoxicity. The leucopenia grade III-IV occurred in about 30 % cycles. Because of toxicity it was necessary to reduce doses of FND in 10 % cycles and this treatment had to be finished ahead of schedule in 29 % patients. The significant immunotoxicity was found only in the decrease of whole lymphocyte population (p

Key words:
follicular lymphoma, fludarabine, myelotoxicity, immunotoxicity


Autoři: A. Obořilová;  J. Mayer;  Z. Kořístek;  Ž. Hofmanová;  I. Vášová;  M. Navrátil;  J. 'vinklárková;  M. 'muzikářova;  M. Klabusay;  M. Matuška 2
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno - Bohunice Tkáňová banka FN, Brno - Bohunice Radioterapeutická klinika FNsP, Ostrava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 685-690
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Jednou z perspektivních možností terapie folikulárních lymfomů (FL) je režim FND (fludarabin, mitoxantron, dexamethazon). Po fludarabinu jsou však popisovány závažné projevy myelotoxicity a také významná imunosuprese s výskytem oportunních infekcí.Metody a výsledky. Pacienti s pokročilým FL grade I-II byli léčeni režimem FND (6-8 cyklů). Imunotoxicita byla monitorována měřením hladin imunoglobulinů v séru (IgA, IgG, IgM) a subpopulací lymfocytů (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, CD56+) v periferní krvi. Myelotoxicita byla hodnocena kultivacemi progenitorových buněk (CFC a LTC-IC). Hodnoceno bylo 34 pacientů (medián věku 55,5 let), celková odpověď činila 72 % (CR 61 %, PR 11 %, progrese 28 %). Z 11 pacientů, kteří dosáhli remise po 6-8 FND, je 73 % nadále v trvající CR (27 % zrelabovalo) s mediánem sledování 15 měsíců. Dominující toxicitou FND je myelotoxicita. Leukopenie st. III-IV provázela 30 % cyklů. Redukce dávek FND pro toxicitu bylo nutno provést v 10 % cyklů, předčasně bylo nutno léčbu FND ukončit u 29 % pacientů. Imunotoxicita se významně projevila pouze v poklesu celkových lymfocytů a imunoglobulinů IgG (p

Klíčová slova:
folikulární lymfom, fludarabin, myelotoxicita, imunotoxicita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se