Léčba v primární prevenci cévních mozkových příhod - stále nevyužívaná možnost


Treatment in the Primary Prevention of Stroke - Still Not Fully Used Option

Several studies háve shown that pharmacological treatment of systolic-diastolic hypertension oř isolated systolichypertension in elderly persons would result in several years in a significant decrease (more than 40%) of stroke.Occurrence of strokes decreased in the Czech Republic in years 1985 till 2002 by more than 40%, which representsabout two thirds of the decrease observed in the USA. Nevertheless, we cannot be satisfied with the treatment ofhypertension in the Czech Republic because only 18% of patients are effectively treated for the hypertension, withBP

Key words:
hypertension in elderly patients, systolic hypertension, stroke, primary prevention of stroke, treatmentof hypertension.


Autoři: J. Widimský
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 657-663
Kategorie: Články

Souhrn

Celá řada studií prokázala, že farmakologická léčba systolicko-diastolické hypertenze i izolované systolické hypertenze starších osob vede během několika let k výraznému poklesu cévních mozkových příhod o více jak 40 %. Výskyt cévních mozkových příhod poklesl v České republice o více jak 40 % v periodě let 1985-2002, což tvoří zhruba dvě třetiny poklesu výskytu cévních mozkových příhod pozorovaných v USA. Přesto se stavem léčby hypertenze v populaci ČR nemůžeme být spokojeni, protože pouze 18 % nemocných má účinně léčenou hypertenzi, tj. TK

Klíčová slova:
hypertenze starších osob, systolická hypertenze, cévní mozkové příhody, primární prevence cévní mozkových příhod, kontrola hypertenze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×