Regrese aterosklerotických plátů při léčbě statiny


Regression of Atherosclerotic Plaques during Treatment with Statins

Atherosclerosis and its complications represent the most frequent cause of death in the developed countries.Pathophysiology of the atherosclerosis development has been described in details. Much less is known what is theextent of reversibility of pathophysiological changes. Several angiographic studies háve proved that statin adminis-tration can slow down the progression of the coronary arteries atherosclerosis. However, only intravascular ultrasoundanalysis is able to give a detailed description of atherosclerotic plaque development during the treatment with statins.Studies háve shown apparent stagnation of atherosclerosis progression and in voluminous plaques also signs ofregression. Beside changes in the size of atherosclerotic plaques, alteration in their chemical composition wasdescribed. During the treatment with statins, amount of lipids in plaque decreases, which indicates the stabilisationof plaques. Plaques are less prone to a rupture and to the subsequent development of an acute coronary syndrome.Beside statins, which influence námely LDL cholesterol, attention is given to drugs enabling to elevate HDLcholesterol level, because it is the way in which cholesterol is transported from tissues back to the liver. It appearsthat elevation of HDL cholesterol level could bring about more effective regression of atherosclerotic plaques andtogether with stagnation of the plaque progression it can significantly improve the conservative methods in thetreatment of atherosclerotic disease of the coronary and peripheral arterial systém

Key words:
atherosclerosis, regression, statins, intravascular ultrasound analysis, HDL cholesterol


Autoři: T. Kovárník;  M. Aschermann
Působiště autorů: //. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 669-674
Kategorie: Články

Souhrn

Ateroskleróza a její komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Je podrobně popsána patofyziologie vývoje aterosklerózy. Mnohem méně je však známo, do jaké míry jde o reverzibilní proces. Řada provedených angiografickych studií se statiny prokázala zpomalení progrese aterosklerotickeho postižení věnčitých tepen. Ale teprve intravaskulární ultrazvuk byl schopen přinést detailní popis změn aterosklerotickeho plátu při léčbě statiny. Bylo prokázáno zastavení progrese aterosklerózy a u objemných plátů dokonce i regrese. Kromě změn velikosti aterosklerotických plátů byly popsány i změny ve složení plátů. Při léčbě statiny dochází k úbytku lipidů v plátu, hovoříme o tak zvané stabilizaci plátu. Pláty jsou méně náchylné ke vzniku ruptury a následnému rozvoji akutního koronárního syndromu. Kromě statinů, které ovlivňují zejména LDL cholesterol, se pozornost stále více zaměřuje na látky schopné zvýšit hladinu HDL cholesterolu, neboť jeho hlavním úkolem je transport cholesterolu z periferie zpět do jater. Zdá se, že zvýšení HDL cholesterolu by mohlo vést k mnohem výraznější regresi aterosklerotických plátů a spolu se zastavením progrese plátů statiny k výraznému zlepšení našich možností, jak konzervativně ovlivnit aterosklerotické postižení v koronárním i periferním cévním řečišti.

Klíčová slova:
ateroskleróza, regrese, statiny, intravaskulární ultrazvuk, HDL cholesterol

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se