Stav sledování významných biomarkerů mykotoxinů (ochratoxinu A, aflatoxinu Mi) u populacev České republice


Monitoring The Important Mycotoxin Biomarkers (ochratoxin A, aflatoxin Mj) in the Czech Population

Background.
In among mycotoxins, secondary metabolites of toxinogenic moulds, ochratoxin A and aflatoxins occupy a prominent pláce. These mycotoxins háve been - as etiologic agents - associated with a wide numbers of acute and chronic human diseases including mycotoxicoses like Balkán endemic nephropathy oř liver cancer. While the risk of acute toxic effects of ochratoxin A and aflatoxin Bt is usually considered to be minimal in the Czech Republic, the situation is different as far as the risk of the latě toxic effects (particularly carcinogenic), which result from a single oř repeated intake of low doses of these mycotoxins from foodstuffs is concerned. Methods and Results. The presence of ochratoxin A and aflatoxins in human environment has been monitored within the program "Monitoring the health statě of the population". As for ochratoxin A, 2206 samples of blood sérum were investigated, 2077 (94 %) of them turned out to be positive (with levels >0,l |xg.l4), the average was 0,28 |xg.r\ the medián was 0,2 ixg.l"1, and the percentile (90 %) was 0,5 |xg.r\ The ochratoxin A levels ranged from 0,1 to 13,7 |xg.r' of sera. The presence of ochratoxin A was also analyzed in 30 samples of human kidneys; 12 samples were positive (with levels >0,l |xg.r'), the average was 0,07 ixg.kg"1, the medián was 0,05 |xg.kg"\ As for aflatoxins, in 1997-1998 the presence of aflatoxin Mj was investigated in 205 samples of human urine; 118 samples (58 %) were positive (with levels >125 pg.l"1 of urine).Conclusions. When calculated to a concentration of creatinine in urine, the average was 391 pg.g"1, the medián was127 pg.g', and the percentile (90 %) was 585 pg.g'. The aflatoxin Mj levels ranged from 19 to 19 219 pg.g' of creatinine

Key words:
mycotoxins, human exposure, risk assessment, monitoring, biomarkers


Autoři: F. Malíř;  V. 'ostrý;  M. Černá 2;  J. Kačerovský 3;  T. Roubal;  J. 'škarková;  M. Brndiar 3;  P. Fixa 4
Působiště autorů: Zdravotní ústav Centrum hygienických laboratoří - oddělení xenobiochemie, NRL pro biomarkery mykotoxinů a mykotoxiny v potravinách, Hradec Králové Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum hygieny potravinových řetězců, Národní referenční centrum pro mikrosk
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 691-696
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Ochratoxin A a aflatoxiny patří mezi významné mykotoxiny, toxické sekundární metabolity toxino-genních mikromycetů (plísní). Uvedené mykotoxiny jsou jako etiologičtí činitelé spojováni s celou řadou akutních a chronických onemocnění, mykotoxikóz u lidí, například balkánskou endemickou nefropatií, karcinomem jater aj. Riziko akutní toxicity ochratoxinu A a aflatoxinu B 1 je v ČR považováno obvykle za minimální, na rozdíl od pozdních toxických účinků, například karcinogenních, vyplývajících z příjmu velmi nízkých jednorázových nebo opakovaných koncentrací mykotoxinů v potravinách.Metody a výsledky. V rámci Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí bylo vyšetřeno na obsah ochratoxinu A celkem 2206 vzorků krevních sér, z tohoto počtu bylo 2077 vzorků (94 %) pozitivních (>0,l |Xg.ť). Aritmetický průměr činil 0,28 |xg.ť, medián 0,2 |xg.ť a 90 % percentil 0,5 |xg.ť. Koncentrace ochratoxinu A se pohybovaly v rozsahu 0,1-13,7 |xg.r' séra. Dále bylo analyzováno 30 vzorků lidských ledvin na obsah ochratoxinu A, z tohoto počtu bylo 12 vzorků pozitivních (s koncentracemi ochratoxinu A >0,l ixg.kg"1), aritmetický průměr byl 0,07 ng.kg"1 a medián 0,05 ng.kg"1. V letech 1997-1998 bylo vyšetřeno 205 vzorků močí na obsah aflatoxinu Mj, z tohoto počtu bylo 118 vzorků (58 %) pozitivních (s koncentracemi ≥ 125 pg.l' moče). Závěry. Po přepočtení na koncentraci kreatininu v moči činil aritmetický průměr 391 pgg ' kreatininu, medián 127 pg.g"1,90% percentil byl 585 pg.g"1. Koncentrace aflatoxinu Mj se pohybovaly v rozsahu 19-19 219 pg.g"1 kreatininu.

Klíčová slova:
mykotoxiny, expozice člověka, hodnocení rizika, monitoring, biomarkery.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se