Genetické příčiny vzniku karcinomů štítné žlázy


Genetic Causes ofthe Thyroid Carcinomas

Thyroid carcinomas represent only 1 % of all human malignancies, but more than 90 % of endocrine tumors. It canbe histologically divided into papillary, follicular, anaplastic oř medullary thyroid carcinomas. Here we report thegenetic causes of the development of these tumors. For papillary thyroid carcinoma formation of fused genes oftyrosine kinases (RET proto-oncogene, NTRK1 proto-oncogene and met proto-oncogene) with other genes is typical.They can activate these kinases and induce mutation in BRAF gene. The presence of PAX8/PPARy fused gene andras mutations are important in the development of follicular thyroid carcinoma. Anaplastic thyroid carcinoma deri vesfrom the dedifferentiation of papillary and follicular carcinomas as a consequence of mutation oř loss of heterozygozity in p53 gene. Medullary thyroid carcinoma comes from parafollicular C-cells, where point somatic andgerm-line mutations (in familial form of medullary thyroid carcinoma oř in multiple endocrine neoplasia type 2) inthe RET proto-oncogene determine its development. Identification of these specific genetic alternations for eachtype of carcinoma can contribute to precision ofthe diagnosis, explanation ofthe origin of carcinomas, establishmentof prognosis of the disease oř in future as a tool for the target gene therapy

Key words:
carcinoma, thyroid, genetics, oncogene, fused gene, mutation, tumor suppressor gene


Autoři: Š. Jindřichová;  P. Vlček 1;  B. Bendlová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav - oddělení molekulární endokrinologie, Praha Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 664-668
Kategorie: Články

Souhrn

Karcinomy štítné žlázy tvoří pouze 1 % všech lidských malignit, ale představují více než 90 % endokrinních tumorů. Z histologického hlediska se dělí na papilární, folikulární, anaplastické nebo medulární karcinomy. Tyto karcinomy vznikají v důsledku více či méně známých genetických poruch. Pro papilární karcinom štítné žlázy je typický vznik fúzních genů tyrozinkináz (RET proto-onkogen, NTRK1 proto-onkogen, met proto-onkogen) s jinými geny, což vede k jejich aktivaci, a dále mutace v BRAF genu. Ve vývoji folikulárního karcinomu je důležitý PAX8/PPARy fúzní gen a ras mutace. Anaplastický karcinom vzniká dediferenciací papilárního a folikulárního karcinomu po mutaci či ztrátě heterozygozity v genu p53. Medulární karcinom štítné žlázy vychází z parafolikulárních C-buněk, kdy příčinou nádorového zvrhnutí jsou bodové somatické či zárodečné mutace (u familiární formy medulárního karcinomu a u mnohočetné endokrinní neoplazie typu 2) v RET proto-onkogenu. Identifikace těchto specifických genetických změn pro jednotlivé karcinomy štítné žlázy může přispět ke zpřesnění diagnózy, k objasnění vzniku karcinomu, určení prognózy onemocnění či do budoucna k cílené genové terapii.

Klíčová slova:
karcinom, štítná žláza, genetika, onkogen, fúzní gen, mutace, antionkogen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se