Nutriční genomika


Nutrition Genomics

The importance of nutrition for human health and its influence on the onset and course of many diseases are nowadays considered as proven. Only the recent development of molecular biology and biochemical methods allows the elucidation of the molecular mechanisms of diet constituent actions and their subsequent effect on homeostatic mechanisms in health and disease states. The availability of the draft human genome sequence as well as the genome sequences of model organisms, combined with the functional and integrative genomics approaches of systems biology, bring about the possibility to identify alleles and haplotypes responsible for specific reaction to the dietary challenge in susceptible individuals. Such complex interactions are studied within the newly conceived field, the nutrition genomics (nutrigenomics). Using the tools of highly parallel analyses of transcriptome, proteome and metabolome, the nutrition genomics pursues its ultimate goal, i.e. the individualized diet, respecting not only quantitative and qualitative nutritional needs and the actual health status, but also the genetic predispositions of an individual. This approach should lead to prevention of the onset of such diseases as obesity, hypertension oř type 2 diabetes, oř enhance the efficiency of their therapy

Key words:
nutrition genomics, complex traits, gene-environment interactions, nuclear receptors, systemsbiology.


Autoři: L. 'šedová;  O. Šeda
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK, Praha Centrum experimentální medicíny - oddělení metabolizmu diabetů IKEM, Praha Centre de Recherche, Centre Hospitalier de 1'Université de Montreal, Quebec, Canada
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 676-678
Kategorie: Články

Souhrn

Význam výživy pro lidské zdraví a její vliv na vznik a průběh mnohých onemocnění je dnes považován za prokázaný. Teprve však nedávný rozvoj biochemických a molekulárně biologických metod umožňuje detailněji objasnit mechanizmy působení jednotlivých složek stravy a následné ovlivnění homeostatických procesů ve zdraví i nemoci. Znalost sekvence lidského genomu spolu se sekvencemi genomů modelových organizmů v kombinaci s funkčně a integrativně genomickými přístupy systémové biologie otevírají možnosti identifikace alel a haplotypů, které u disponovaných jedinců zodpovídají za specifickou odpověď na nutriční ovlivnění. Takovými komplexními interakcemi mezi genomem a dietou se zabývá nově vzniklý obor, nutriční genomika. Pomocí nástrojů vysoce paralelní analýzy transkriptomu, proteomu a metabolomu směřuje nutriční genomika ke koncepci individualizované výživy, která by respektovala nejen kvantitativní a kvalitativní potřeby výživy a aktuální zdravotní stav, ale i genetické dispozice jedince. Cílem tohoto přístupu je zabránit vzniku řady onemocnění, jako je obezita, hypertenze či diabetes 2. typu, případně přispět k jejich efektivnější terapii

Klíčová slova:
nutriční genomika, komplexní znaky, interakce genů s prostředím, nukleární receptory, systémová biologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×