Zdraví a peníze


Health and Money

Paper responds to financial difficulties of the Czech health care system. Benefits and limitations of economics arepresented together with the concept and role of quality, the significance of starting and target values of the healthcare system, necessity of excellent administration including definition of its critical domains. Based on partial andgenerally presented experience with the hitherto transformation of health care the necessity of permanent evaluationof efficiency of the introduced changes and significance of overall quality of the integrated health care system arediscussed. As solutions for present difficulties author suggests broader use of material of the World HealthOrganization and modification of recommended policy in particular political, economical, cultural and socialsituation in the Czech Republic.

Key words:
health care system, medical economics, quality, administration and transition of the health caresystem.


Autoři: J. Holčík
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 4-8
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení reaguje na finanční nesnáze zdravotnictví České republiky. Je vyložen přínos i meze ekonomie, pojetí a rolekvality, důležitost výchozích a cílových hodnot zdravotnického systému a potřeba dobrého řízení včetně vymezeníjeho základních oblastí. Na dílčích a rámcově prezentovaných zkušenostech z dosavadního průběhu transformacezdravotnictví je doložena potřeba soustavného hodnocení hospodárnosti zaváděných změn a význam souhrnnékvality integrované soustavy péče o zdraví. Východisko z dosavadních nesnází autor spatřuje v širším využitímateriálů Světové zdravotnické organizace a v modifikaci doporučovaných postupů na konkrétní politickou, ekonomickou,kulturní a sociální situaci v ČR.

Klíčová slova:
zdravotnický systém, zdravotnická ekonomie, kvalita, řízení a transformace zdravotnictví.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se