Analýza textury ultrasonogramů – nová kvalitav diagnostice tyreopatií?


Texture Analysis of Ultrasonograms – a New Quality in Diagnostics of ThyroidalDisorders?

Ultrasonography is a generally accepted method for diagnosing both the diffuse and focal (nodal) lesions of thethyroid gland. The main limit of this method is the restricted ability of the human eye to analyse all informationincluded. Moreover, the proportion of subjectivity when evaluating the picture is greater than with other imagingmethods. Computer texture analysis in combination with automatic classification may prove a potent tool that couldenable – immediately after the standard examination – to assign the finding to a particular type of diffuse disorder,with an accuracy of up to 100 percent. From a variety of procedures, which we have tested until now, the best resultswere obtained with a combination of spatial, co-occurrence and systematically constructed features, selected bya method that is based on the magnitude of classification error. From several tested ways of classification the Bayes’sclassificator in combination with the criterion of majority was found to be the best approach.

Key words:
thyroid gland, autoimmune thyroiditis, ultrasonography, machine perception, texture analysis, co-occurrence,automatic classification.


Autoři: P. Sucharda;  D. Smutek;  R. Šára 1
Působiště autorů: 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Centrum strojového vnímání, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 15-20
Kategorie: Články

Souhrn

Ultrasonografie je všeobecně uznávanou metodou v diagnostice difuzních i ložiskových onemocnění štítné žlázy.Její hlavní omezení spočívá v neschopnosti lidského zraku analyzovat všechny informace, které ultrasonogramobsahuje; kromě toho je míra subjektivity hodnocení, daná zejména zkušeností vyšetřujícího, větší než u jinýchzobrazovacích metod. Počítačová analýza textury ve spojení s automatickou klasifikací může představovat účinnýnástroj, schopný bezprostředně po standardním vyšetření určit typ difuzního postižení s přesností až 100 %. Z řadypostupů, které jsme v uplynulých letech vyzkoušeli, se nejlépe osvědčila kombinace prostorových, kookurenčnícha systematicky konstruovaných příznaků, vybíraná selekční metodou, založenou na velikosti klasifikační chyby.Testováno bylo několik klasifikačních přístupů, z nichž optimální byl Bayesův klasifikátor doplněný o kritériummajority.

Klíčová slova:
štítná žláza, autoimunitní tyreoiditida, ultrasonografie, strojové vnímání, analýza textury, kookurence,automatická klasifikace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se