Bakterie a jejich vztah k alergickým onemocněním


Bacteria and Their Relationship to Allergic Diseases

From the beginning of life, human immune system is affected by interactions with different microorganisms.Immediately after the birth bacteria colonize mucous tissues and namely the gastrointestinal tract, which wasantenatally sterile. Bacteria are involved in allergic inflammation by two different ways. They can either initiate theallergic response or they can diminish it. To the negative factors, which can trigger the allergic response belongsuperantigens, namely the bacterial enterotoxins. Positive factors include mycobacterial antigens, intestinal microflora,pathogen-associated molecular patterns and CpG motives that belong to components of the bacterial genomeDNA. The effect of lipopolysaccharide from gram-negative bacteria on the development of allergic inflammation istwo faced. Lipopolysaccharide has a protective role when the infection precedes the contact with allergen for a longtime. Short period between the infection and allergen exposition leads in a sensitized person to the provocation ofallergic disease. These and other factors are important in relation to the so-called hygiene hypothesis where the Tregulatory lymphocytes seem to play the key role in the balance between Th1 and Th2 lymphocytes.

Key words:
allergy, bacteria, asthma, atopic dermatitis.


Autoři: Z. Humlová
Působiště autorů: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 21-25
Kategorie: Články

Souhrn

Již od narození přichází jedinec do kontaktu s řadoumikroorganizmů, které významně ovlivňují jeho imunitní systém.K osídlení slizničních povrchů, zejména trávicího traktu, bakteriemi dochází v prvních dnech a měsících po porodu,zatímco prenatálně je střevní trakt zcela sterilní. Bakterie se podílejí na ovlivnění alergického zánětu dvěmazákladními mechanizmy. Na jedné straně mohou působit jako iniciátoři alergického zánětu, na druhé straně dokážíjeho rozvoji bránit. Mezi negativní faktory, které mohou být spouštěčem alergického procesu, patří superantigeny,zejména bakteriální enterotoxiny. Mezi preventivní faktory lze řadit vliv mykobakteriálních antigenů, intestinálnímikroflóry, určitýchmolekulovýchmotivů spojených s patogenitou (pathogen-associated molecular patterns), a CpGmotivů, které jsou obsaženy v bakteriální genomové DNA. Pohled na funkci lipopolysacharidu gram-negativníchbakterií ve spojitosti s alergickým zánětem je poněkud dvojsečný. Lipopolysacharid se v patogenezi alergickéhozánětu uplatňuje jako faktor ochranný v případě, kdy předchází infekce delší dobu expozici alergenu. Naopak krátkýčasový interval mezi infekcí a expozicí alergenu u již senzibilizovaného jedince vede k významnému zhoršeníalergických projevů. Tyto a další faktory jsou zvažovány v souvislosti s hygienickou hypotézou a funkcí T regulačníchlymfocytů, které se zdají být klíčovým faktorem pro udržení rovnováhy mezi Th1 a Th2 lymfocyty.

Klíčová slova:
alergie, bakterie, astma, atopická dermatitida.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se