Psychosomatika v současné době


Psychosomatic Medicine of Present-days

Article presents the development of psychosomatic medicine, respectively that of behavioral or anthropologicalmedicine, stressing they do not belong to medical disciplines but they represent a way of thinking, which aims tointroduce knowledge of humanistic sciences into the classical medicine and to change the orientation of contemporarymedicine from the disease to the diseased person. Historically, the new approach represents a systemic course, whichleads to the general theory of systems and to cybernetics. These are mathematical and logic sciences, which can beapplied in every situation where complex manifestations have to be handled. Problems of human health and diseasedefinitely represent such complexity. Systemic theories also develop as well as their implementation into themedicine. Formulation of the bio-psycho-social approach or the movement of family (systemic) therapy verifies thetheory.

Key words:
systemic approach, general theory of systems, cybernetics, bio-psycho-social approach, family (systemic)therapy.


Autoři: J. Šavlík;  J. Hnízdil
Působiště autorů: Fakultní poliklinika VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 31-33
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v krátkém přehledu rekapitulují vývoj psychosomatiky, resp. behaviorální či antropologické medicíny,a zdůrazňují, že nejde o medicínské obory, ale způsoby myšlení, které se snaží do přírodně-vědní klasické medicínyuvést poznatky věd humanitních a soustředěnost současné medicíny na nemoc přeorientovat na nemocného člověka.Historicky nový směr těchto snah je systémový přístup, který vede k obecné teorii systémů, resp. kybernetice. Tojsou matematicko-logické vědy, které lze uplatnit ve všech situacích, kde jde o řešení problémů velmi složitých,komplexních jevů. Problém člověka ve zdraví a nemoci nepochybně takovou komplexitou je. I systémové teorie sevyvíjejí, rovněž tak jejich uvádění (implementace) do medicíny. Důkazem je formulace bio-psycho-sociálníhopřístupu nebo hnutí rodinné (systemické) terapie.

Klíčová slova:
systémový přístup, obecná teorie systémů, kybernetika, biopsychosociální přístup, rodinná (systemická)terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se