Novější poznatky o metabolizmu železaa jeho poruchách


New Lessons in the Iron Metabolism and Its Disorders

Iron is an essential element to all living organisms. It is a component of many proteins with important functions inphysiological processes such as oxygen transport, respiration, DNA synthesis, cell cycle regulation and many others.Free iron is highly reactive and its excess can lead to tissue and organ damage. Intestinal absorption of iron is preciselyregulated because there is no excretory mechanismfor excessive iron. Improvedmethodology led to the identificationof many genes and proteins involved in the iron metabolism and to the understanding of basic processes of ironintake, transport and storage. However, some aspects remain still unclear – primarily the regulation of iron intakeaccording to the body’s requirements. Disorders of iron metabolism, both the deficiency and the overload belong torelatively common diseases. Growing understanding of the physiology of the iron metabolism is rapidly reflectedin diagnostics, preventive screening and therapy of the iron disorders.

Key words:
iron, hemochromatosis, transferin, ferritin, hepcidin, sideropenia, haptoglobin, hemoxygenase, hemopexin,anemia.


Autoři: L. Pácal;  K. Kaňková
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 9-14
Kategorie: Články

Souhrn

Železo je esenciální prvek pro všechny živé organizmy. Je součástí mnoha proteinů zastávajících klíčové funkce vefyziologických procesech, jako je transport kyslíku, respirace, syntéza DNA, regulace buněčného cyklu a mnohédalší. Volné železo je velmi reaktivní a jeho nadbytek může vést k poškození tkání a orgánů. Protože neexistujemechanizmus vylučování železa z těla, je jeho absorpce ve střevě za fyziologických okolností přísně regulována.Pokrok v metodologických přístupech umožnil identifikaci mnoha genů a proteinů podílejících se na absorpci železaa pochopení základních procesů jeho příjmu, transportu a skladování na buněčné úrovni. Přesto však stále nejsouněkteré pochody úplně objasněny. Mnoho nejasného zůstává hlavně v otázce regulace příjmu železa v závislosti napotřebách organizmu. Poruchy metabolizmu železa, jak ve smyslu jeho deficitu, tak nadbytku, jsou poměrně častýmonemocněním. Rostoucí znalosti o fyziologickém metabolizmu železa jsou rychle reflektovány pokroky v diagnostice,preventivním skríninku či terapii jeho poruch.

Klíčová slova:
železo, hemochromatóza, transferin, feritin, hepcidin, sideropenie, haptoglobin, hemoxygenáza,hemopexin, anémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se