CD14 (C-159→T) polymorfizmus a hladinaC-reaktivního proteinu


CD14 (C-159→T) Polymorphism and Levels of C-reactive Protein

Background.
High plasma levels of C-reactive protein (involved in unspecific host defence) have been described asindependent risk factor of atherosclerosis. The possible association has been analysed between the CD14 C-159→Tpolymorphism and plasma level of CRP.Methods and Results.With the PCR and subsequent restriction analysis we have evaluated C-159→T polymorphismin the CD14 gene of 166 representatively selected male Caucasians with known plasma level of CRP. The CRP wasmeasured immunologically. A significantly higher (p 2.19 mg/l (31.9 %, 15 out of 47) has been detected when comparedto the group with plasma level of CRP lower than 2.18 mg/l (11.9 %, 5 out of 42).Conclusions. CD14 C-159→T polymorphism could be the first described genetic marker associated with plasmalevel of C-reactive protein.

Key words:
CD14 receptor, polymorphism, C-reactive protein.


Autoři: J. A. Hubáček 2;  P. Stávek 2;  J. Piťha 2;  Z. Škodová 1;  R. Poledne 2
Působiště autorů: Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM, Praha 2Centrum experimentálního výzkumu chorob srdce a cév, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 174-176
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Vysoká hladina plazmatického C-reaktivního proteinu (CRP – protein, který hraje roli v nespecifickéimunitní reakci hostitele) byla popsána jako nezávislý rizikový faktor a marker vzniku aterosklerózy. FunkčníC-159→T polymorfizmus v genu pro CD14 receptor (váže různé složky bakteriální stěny během infekce organizmu)byl pak zmíněn jako rizikový faktor vzniku aterosklerózy. Sledovali jsme, zda existuje vztah mezi CD14 polymorfizmema plazmatickou hladinou CRP.Metody a výsledky. Pomocí PCR a restrikční analýzy jsme sledovali C-159→T polymorfizmus v genu pro CD14u 166 reprezentativně vybraných mužů se známou hladinou CRP. CRP byl stanoven imunologicky. U jedinců s vyššíplazmatickou hladinou CRP (>2,19 mg/l, n=47) byla frekvence CD14-159TT homozygotů významně vyšší (31,9 %,15 ze 47) (p

Klíčová slova:
CD14 receptor, polymorfizmus, C-reaktivní protein.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×