Onemocnění způsobující mutace versus neutrálnípolymorfizmus: využití bioinformatiky v DNAdiagnostice


Disease CausingMutation versus Neutral Polymorphism: Use of Bioinformatics in DNADiagnostics

Molecular genetic diagnostics is available for increasing number of genetically determined diseases. Awide spectrumof mutations can be detected by laboratory methods. A mutation can be defined as a change in a specific DNAsequence when compared with the reference sequence published in the gene database. However, in some cases it isdifficult to distinguish if the detected sequence variant is a causal mutation or a neutral (polymorphic) variationwithout any effect on phenotype. The interpretation of rare sequence variants of unknown significance detected indisease-causing genes becomes an increasingly important problem. Further analysis on DNA and on protein levelswith the use of bioinformatics are needed to reveal the effect of rare sequence variants. Inherited complex disorders,for example rare hereditary forms of cancer diseases, represent a challenge tomolecular geneticists. The identificationof exact causal mutation directly responsible for the development of the disease and for the assessment of diseaserisk resulting from this genetic variation has further implications. Predictive genetic diagnostics allows identifyrelatives at high risk of genetically determined disease and use of targeted preventive and therapeutic approaches.In severe cases it allows also prenatal or pre-implantation diagnostics.

Key words:
mutation, polymorphism, bioinformatics, predictive program, database.


Autoři: E. Macháčková
Působiště autorů: Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů – Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 150-153
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době prudce narůstá množství identifikovaných genů, které jsou-li poškozeny nebo je-li změněna jejichfunkce či regulační vztahy způsobují dědičnou predispozici k určitému onemocnění. Molekulárně genetická diagnostikaje nyní dostupnou součástí vyšetření u řady geneticky podmíněných chorob. Laboratorní metody umožňujídetekci široké škály mutací, které lze obecně definovat jako odchylky od specifické DNA sekvence ve srovnánís referenční sekvencí zveřejněnou v genové databázi. V některých případech je však obtížné rozlišit, zda je detekovanásekvenční varianta hledanou onemocnění způsobující mutací nebo zda se jedná o neutrální (polymorfní) variantunemající vztah k onemocnění jedince. Dědičné formy komplexních onemocnění, jako jsou například hereditárníformy nádorových onemocnění, jsou z hlediska interpretace závažnosti mutace velmi problematickou skupinou.Další analýzy na DNA a na proteinové úrovni s využitím bioinformatiky však mohou míru patogenity sekvenčníchvariant nejasného významu odhalit. Určení konkrétní příčiny genetické predispozice k onemocnění a míra patogenityza onemocnění odpovědné mutace má význam pro včasný záchyt jedinců ve velkém riziku onemocnění, pro cílenápreventivní a léčebná opatření a umožňuje v závažných případech prenatální nebo případně také preimplantačnídiagnostiku.

Klíčová slova:
mutace, polymorfizmus, bioinformatika, predikční program, databáze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se