Embolie renální arterie


Renal Artery Embolism – Review of the Literature

Renal artery embolism (RAE) is a rare disease. Urgent treatment is necessary, as ischaemia can cause irreversiblekidney damage in 60 to 90 minutes. RAE frequently clinically manifests as a pain similar to renal colic. Source ofembolus is predominantly the heart at atrial fibrillation. Laboratory findings are unspecific. Ultrasonography withcolor Doppler imaging is essential. Kidney perfusion is low and upper urinary tract is undilated. Renal afunctioncan be recognized by intravenous urography and at renal scintigraphy. In angiography, renal artery is closed withthromboembolus. With no delay, transcatheter clot aspiration should be performed and fibrinolytic agents (tissueplasminogen activator) should be topically administered. Continual heparinisation and later warfarinisation shouldfollow. In spite of successful revascularisation, parameters of kidney function can almost never reach that prior theRAE and shrinkage of kidney becomes a frequent consequence. Treatment can be successful even in patients withrenal occlusion lasting over 90 minutes, since occlusion is often incomplete or significant collateral blood supplyexists. In conclusion, renal artery embolism must be considered in cases of flank pain in patients with certain riskactors (especially atrial fibrillation). Ultrasonography with color Doppler imaging and urgent angiography of therenal artery are necessary in these cases. Thromboembolus can be then aspirated, and kidney perfusedwith fibrinolyticagent.

Key words:
renal colic, renal artery embolism, ultrasonography, angiography fibrinolytic agents.


Autoři: M. Hora;  T. Hanuš 1;  M. Chochola 2
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň 1Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 131-133
Kategorie: Články

Souhrn

Embolie renální arterie (ERA) je relativně vzácná. Vzniklá ischémie ledviny vede v krátké době 60–90 minutk ireverzibilním změnám, proto je nutná urgentní léčba. Klinicky se ERA projevuje náhle vzniklou bolestí připomínajícízejména renální koliku. Zdrojem embolu je nejčastěji srdce při fibrilaci síní. Laboratorní nález není specifický.Zásadní je ultrasonografie s barevným dopplerovským mapováním, kdy se prokáže nedilatovaný dutý systéma parenchym ledviny má sníženou krevní perfuzi. Při vylučovací urografii či scintigrafii ledvin je ledvina afunkční.Při angiografii se prokáže uzávěr renální arterie tromboembolem. Ihned se provádí odsátí tromboembolu s následnýmpodáním fibrinolytik lokálně (tkáňový aktivátor plazminogenu). Následuje kontinuální heparinizace a pozdějšípřevedení na warfarinizaci. I při včasném rozpoznání ERA a urgentní léčbě se u většiny pacientů i po úspěšnérevaskularizaci renální arterie nedaří nastolit plnou funkčnost ledviny a dochází ke svrašťování ledviny. Alei u pacientů s anamnézou delší než 90 minut můžeme být s léčbou úspěšní, neboť okluze renální arterie nemusí býtúplná, či je ledvina zásobena z kolaterálního řečiště. Na ERA musíme diferenciálně diagnosticky pomýšlet přibolestech v bedru zejména u pacientů s rizikovými faktory (hlavně fibrilaci síní). Je nutná dopplerovská sonografiea urgentní angiografie s odsátím tromboembolu a s perfuzí ledviny fibrinolytiky.

Klíčová slova:
renální kolika, embolie renální arterie, ultrasonografie, angiografie, fibrinolytika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×