Endobronchiální neurofibrom


Endobronchial Neurofibroma

Neurofibroma belongs to the benign tumors and it is categorised as neuroectodermal tumor. Neurofibromas aremost frequently found in the posterior mediastinum, their endobronchial localisation is rather rare. Our paper presentstwo cases of endobronchial neurofibromas with diverse clinical and X-ray symptomatology. Both patients underwentsurgery and the etiology of tumours was assessed by histological examination of the peroperative biopsy.

Key words:
neurofibroma, endobronchial tumors, bronchoscopy, computer tomography.


Autoři: P. Zuntová;  H. Mazáková;  A. Slováková;  J. Homolka
Působiště autorů: I. klinika TRN 1. LF a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 182-184
Kategorie: Články

Souhrn

Neurofibrom je benignÌ tumor, kter˝ je ¯azen mezi neuroektodermovÈ n·dory. U neurofibrom˘, nejËastÏji lokalizovan˝ch v zadnÌm mediastinu, je endobronchi·lnÌ v˝skyt raritnÌ. V naöem sdÏlenÌ popisujeme dva p¯Ìpady endobronchi·lnÏ lokalizovanÈho neurofibromu, kter˝ se projevoval zcela odliön˝mi klinick˝mi a rentgenov˝mi p¯Ìznaky.Oba nemocnÌ podstoupili chirurgick˝ v˝kon, etiologie n·doru byla vûdy stanovena histologick˝m vyöet¯enÌmz peroperaËnÌ biopsie.

Klíčová slova:
neurofibrom, endobronchi·lnÌ tumory, bronchoskopie, v˝poËetnÌ tomografie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se