Dipeptidyl peptidáza IV (DPP IV, CD 26): nádorovýmarker v cytologické a histopatologické diagnosticelézí štítné žlázy


Tumour Marker in Cytologicaland Histopathological Diagnostics of Thyroid Lesions

Background.
Morphological diagnostics of thyroid gland tumours faces certain differential diagnostic problems.Extensive histological examination of the entire tumour is required for the final diagnosis of follicular and oncocytictumours. Thus, assessment of reliable definitive cytological and/or intraoperative histological diagnosis is notpossible. No marker of malignancy has been so far generally accepted in the thyroid tumour diagnosis. The aim ofthe study was to evaluate membrane protease dipeptidyl peptidase IV(DPP IV) in the differential diagnosis of thyroidtumours.Methods and Results. DPP IV was assessed cytochemically in 254 smears, histochemically in 314 cryostat sections,and immunohistochemically in 309 paraffin-embedded sections obtained from the group of 336 patients. There were283 females and 53 males with themean age of 48 years (range 15–80 years) in this series. Sensitivity of cytochemicaldetection was 71 %, specificity was 96 %, and diagnostic accuracy was 93% using the 50 % threshold. Histochemically,sensitivity was 71 %, specificity was 93 %, and diagnostic accuracy was 90 % using the 5% threshold. Usingthe immunohistochemical assessment, sensitivity was 68 %, specificity was 94 %, and diagnostic accuracy was 91%using the 5% threshold.Conclusions. According to our results, DPP IV can be used as a marker of malignancy in well-differentiatedcarcinomas of follicular cell origin, namely in papillary carcinoma. However, it is less reliable in follicular andoncocytic carcinomas.

Key words:
dipeptidyl peptidase IV, thyroid gland, thyroid tumours, thyroid diagnosis, cytochemistry, histochemistry,immunohistochemistry.


Autoři: I. Kholová;  A. Ryška;  M. Ludvíková 2;  L. Pecen 3;  J. Čáp 1
Působiště autorů: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové v 2Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň 3Ústav informatiky AV ČR, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 167-171
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Morfologická diagnostika nádorů štítné žlázy (ŠŽ) přináší diferenciálně diagnostická úskalí. Cytologickáa peroperační histologická diagnostika neumožňují spolehlivé stanovení diagnózy u některých typů lézí.Stanovení definitivní histologické diagnózy vyžaduje extenzivní vyšetření celého tumoru u folikulárních a onkocytárníchnádorů. Z celé řady markerů není prozatím žádný obecně akceptován v diagnostice nádorů ŠŽ. Cílem našístudie bylo ověřit možnost užití membránové peptidázy dipeptidyl peptidázy IV (DPP IV) jako nádorového markeruv diferenciální diagnostice lézí ŠŽ.Metody a výsledky. DPP IV byla stanovena cytochemicky v 254 nátěrech, histochemicky v 314 kryostatovýchřezech a imunohistochemicky v 309 řezech z parafinových bločků u celkem 336 pacientů. V souboru bylo 283 žena 53 mužů s průměrným věkem 48 let (věkové rozpětí 15–80 let). Při 50% prahování byla senzitivita cytochemickéhostanovení 71 %, specificita 95 % a diagnostická přesnost 93 %. V histochemické části studie byla při 5% prahovánísenzitivita 71 %, specificita 93 % a diagnostická přesnost 90 %. Imunohistochemicky byla senzitivita 68 %, specificita94 % a diagnostická přesnost 91 % při 5% prahování.Závěry. Výsledky ukazují, že DPP IV lze užívat jako nádorový marker u dobře diferencovaných nádorů ŠŽ,především u papilárního karcinomu. U folikulárních a onkocytárních nádorů je jeho užití méně spolehlivé.

Klíčová slova:
dipeptidyl peptidáza IV, štítná žláza, nádory štítné žlázy, diagnostika štítné žlázy, cytochemie,histochemie, imunohistochemie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se