Průkaz Helicobacter pylori ve slinách nemocnýchs recidivující aftózní stomatitidou


Evidence of Helicobacter pylori in Saliva in Chronical AphtousStomatitis

Background.
Helicobacter pylori participates significantly on the pathogeny of chronic gastritis, duodenal andgastric ulcer, carcinoma and lymphoma of the stomach. There are some more diseases requiring attention – forexample cardiovascular, dermatologic, and autoimmune.Methods and Results. Helicobacter pylori was detected in saliva and faeces of 28 persons by the Premier platinumHpSA diagnostic set. Levels of IgA and IgG antibodies were determined by EIA and Western Blott methods.Parameters of salivary immunity were investigated as well. Levels of IgG, SIgA, IgM, lysozyme and albumin weredetermined. Recommended therapy of Helicobacter infection led to an evident clinical improvement and descentof the documented Heliobacter pylori antigen.

Key words:
Helicobacter pylori, aphtous stomatitis, saliva.


Autoři: J. Richter;  M. Grimmová;  I. Stiborová;  V. Král;  D. Jílek
Působiště autorů: Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 665-669
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Helicobacter pylori se významně podílí v patogenezi onemocnění chronickou gastritidou, duodenálníhoa žaludečního vředu, karcinomu a lymfomu žaludku. Pozornost upoutávají i další onemocnění, napříkladkardiovaskulární, kožní, autoimunitní a jiné.Metody a výsledky. U 28 jedinců bylo provedeno vyšetření přímého průkazu antigenu Helicobacter pylori s použitímdiagnostické soupravy premiér platinum HpSA ve stolici a ve slinách. Dále byla vyšetřena protilátková odpověďproti Helicobacter pylori v izotypech IgG a IgA metodami EIA a Western Blott. Byly vyšetřeny parametry salivárníimunity. Doporučená léčba vedla k vymizení klinických projevů a k poklesu hodnot prokazovaného antigenuHelicobacter pylori.Závěry. Helicobacter pylori se pravděpodobně může podílet v některých případech v patogenezi onemocněnírecidivující aftózní stomatitidou.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, recidivující aftózní stomatitida, diferenciální diagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se