Protilátky proti proteinu tepelného šoku a dalšímantigenům chlamydií u některých chorobve srovnání s jejich výskytem u dárců krve


Antibodies Against Heat Shock Protein and Other Chlamydial Antigensin Sera of Some Patients and Blood Donors

Background.
The chlamydial infections are very frequently considered in the causal connection with some diseasese.g. atherosclerosis or chronic joint infections. The evidence of the antibodies against the heat shock protein ofchlamydial origin is not the usual part of practical serological diagnostics. The aim of this study is an attempt toidentify antibodies against the heat shock protein and other antigens of chlamydiae in the sera of two groups ofpatients and in the sera of blood donors.Methods and Results. The sera of patients suffering from unstable angina pectoris (NAP=69), sera of patientswaiting for the application of endoprothesis due to coxarthrosis (EKK=49), and sera of 100 blood donors have beenexamined for antibodies against the heat shock protein, against the major outer membrane protein (MOMP) of C.pneumoniae, and against the chlamydial genus specific lipolysaccharides. The antibodies against the cHSP60 in thesera of patients suffering from NAP have been identified in 41 cases (59.4 %), in orthopaedic patients in 21 cases(42.9 %) and in 23of the blood donors (23% ). The difference of the antibody-occurrence in the sera of patients issignificantly higher than in case of blood donors. The antibodies against the MOMP of C. pneumoniae prevailed inall sera of the persons examined. Their occurrence in the IgG class had a high statistical frequency. The genus specificpositive reaction occurred more frequently also in the sera of the probands that reacted positively against the cHSP60than in those negatively reacting. According to our results, the significance of C. pneumoniae in the genesis of theantibodies against of cHSP60 can be concluded.Conclusions. The proof of the anti-cHSP60 antibody and of the species-specific chlamydial antibodies may bea useful contribution to the exact diagnosis of the disease with possible chlamydial participation. The C. pneumoniaeinfection was probably of the main importance for the origin of the anti-cHSP60 antibody in examined persons.

Key words:
C. pneumoniae, serology, chlamydial heat shock protein (cHSP60), unstable angina pectoris, endoprothesis,blood donors.


Autoři: L. Pospíšil;  J. Čanderle;  H. Štroblová 1;  K. Zeman 2;  Z. Medková 3
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, BrnoOddělení klinické mikrobiologie FN, Brno I. interní kardioangiologická klinika LF MU – FN u sv. Anny, BrnoLaboratoře Bio Plus s. r. o., Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 661-664
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Chlamydiové infekce jsou stále častěji dávány do příčinné souvislosti se vznikem některých chorob,např. aterosklerózy. Průkaz sérových protilátek proti proteinu tepelného šoku chlamydií není zatímsoučástí praktickésérologické diagnostiky. Cílem bylo zjistit výskyt protilátek proti proteinu tepelného šoku a jejich vztah k dalšímantigenům chlamydií u různých skupin probandů.Metody a výsledky. Krevní séra pacientů s nestabilní anginou pectoris (NAP, n=69), pacientů před operací endoprotézykyčelního kloubu (EKK, n=49) a dárců krve (DK, n=100) byla vyšetřena na protilátky proti proteinutepelného šoku chlamydií – cHSP60, proti zevním membránovým proteinům specifickým pro C. pneumoniae a protirodově specifickým lipopolysacharidům chlamydií. V sérech pacientů s NAP byla prokázána přítomnost protilátekproti cHSP60 u 41 (59,4 %), před EKK u 21 (42,9 %), což je vysoce významně (P

Klíčová slova:
C. pneumoniae, sérologie, protein tepelného šoku (cHSP60), nestabilní angina pectoris, endoprotézakyčelního kloubu, dárci krve.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se