Srovnávací patologie časných stresovýchzměn duodenální sliznice u laboratorníchpotkanů a u člověka


Comparative Pathology of the Early Stress Changes of the Duodenal Mucosa in LaboratoryRats and Humans

Background.
Our presentation comprises results of two studies:

The first was an experimental investigation of 60Wistar-strain rats used in a toxicological study. The other part analysed stress changes in the duodenal mucosa inthe human autopsy material. Both humans and rats had been exposed to stress and showed similar histologicalchanges.Methods and Results. In the rats the same duodenal lesions were present both in the test group and the controlanimals in the toxicological study. Lesions consisted of oedema of the duodenal villi and erosions in the tips of thevilli.We believe that in the experimental group the stress was caused by restraining the animals by daily introductionof the gastric metallic tube, by taking blood from the retrobulbar plexus, and by anesthaesia.Conclusions. The autopsy study comprised 35 cases displaying congestion and macroscopicaly recognizablemultifocal bleeding into the duodenal mucosal folds. The microscopic investigation revealed bleeding into themucosal villi and small erosions. In some cases there were cuneiform mucosal infarcts extending into the submucosa.In the humans, severe cardiovascular diseases and circulatory disturbances represented the main causes of the stress.Local hypoxia and gastric juice acidity were invoved in the pathogenesis of the duodenal mucosal changes.

Key words:
stress, laboratory rats, autopsy, comparative pathology, duodenal mucosis, erosive duodenitis, ischemicchanges, alarm reaction.


Autoři: L. Peychl;  A. Brejcha 1
Působiště autorů: Oddělení patologie, Nemocnice Kolín Bio Test, s. r. o., Pardubice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 679-682
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Sdělení vychází ze dvou studií. První, zaměřená toxikologicky byla prováděná na 60 potkanech kmeneWistar, zatímco druhá sledovala stresové projevy v duodenální sliznici v autoptickém souboru. Jak osoby, tak zvířatabyla vystavena stresu. Histologické nálezy ve sliznici duodena byly v obou souborech podobné.Metody a výsledky. U potkanů byly pozorovány stejné změny duodenální sliznice jak u testovaných, tak u kontrolníchzvířat. Edém slizničního vaziva klků se kombinoval s výskytem erozí na jejich vrcholech. Stresujícím faktoremu pokusných zvířat bylo znehybnění, denní podávání testované látky kovovou žaludeční sondou, odběr krvez retrobulbárního plexu a anestezie před utracením.Závěry. Autoptický soubor zahrnuje 35 případů, u kterých šlo makroskopicky o mnohočetné krvácení do slizničníchřas duodena. Mikroskopicky bylo patrné krvácení do stromatu klků s výskytem erozí. V několika případech bylynalezeny též klínovité infarkty, sahající až do podslizničního vaziva. Hlavní příčinou stresu v humánním souborubyly kardiovaskulární choroby a oběhové poruchy. Podstatný patogenetický vliv při vzniku stresových změnduodenální sliznice mají místní hypoxie a kyselost žaludeční šťávy.

Klíčová slova:
stres, laboratorní potkani,autopsie, srovnávací patologie, duodenální sliznice,erosivní duodenitis,ischemické změny, poplachová reakce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se