Všeobecné lékařství jako akademický obor


General Practice as an Academic Discipline

The aim of the article is to show emerging changes in the health care, which will require some adaptation of curriculaof medical faculties. It also considers the role of general practice in those changes and it emphasizes the potentialof general practice for the undergraduate medical education and for the primary care research. Three questions arediscussed: What can the subject of general practice offer to medical faculties? What can the medical faculties do forthe general practice?At universities, the discipline “General practice” should become, similarly to the real health care, the first bridgebetween books and the live human. At higher classes, it should represent a clinical field with its position in the healthcare system, with its definition and characteristics.Similarly to other countries, general practice should offer all attributes of a medical branch for the full accomplishmentof medicals, including their scientific work and teaching. It would require further developing of its academicbasis. Society will be then awarded with higher quality of medical care offered by general practitioners.

Key words:
general practice, undergraduate medical education, undergraduate curriculum, primary care research,postgraduate student.


Autoři: B. Seifert
Působiště autorů: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 691-693
Kategorie: Články

Souhrn

Záměremčlánku je ukázat na změny v poskytování zdravotní péče, které si vyžadují přizpůsobení kurikula lékařskýchškol, na roli všeobecného lékařství v těchto změnách a na potenciál, který má všeobecné lékařství pro pregraduálnívýuku a pro lékařský výzkum v primární péči. Zabývá se odpovědí na otázky: Co může všeobecné lékařství nabídnoutlékařským fakultám? Co mohou lékařské fakulty udělat pro obor všeobecné lékařství? Všeobecné lékařství nauniverzitách by mělo být, stejně jako je tomu v reálné péči o zdraví, prvním mostem od knih a teorie k živémučlověku. Ve vyšším ročníku studia by se pak mělo všeobecné lékařství představit jako klinický obor, se svým místemve zdravotnickém systému, svou definicí a charakteristikou. Obor všeobecné lékařství by měl, stejně jako je tomuv zahraničí, i u nás nabízet všechny atributy lékařské disciplíny k plné profesionální realizaci lékařů, a to včetněvědecko-výzkumné činnosti, lektorské výchovy a rozvoje akademických základen oboru na univerzitách. Právě tytočinnosti tlačí lékařské obory ve vývoji nejrychleji kupředu. Odměnou pro společnost za podporu tímto směrem budevyšší kvalita poskytované péče v ordinacích praktických lékařů.

Klíčová slova:
všeobecné lékařství, pregraduální lékařské vzdělávání, studijní náplň, výzkum v primární péči,postgraduální student.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se