TERAPIE PRURITU UV ZÁŘENÍM U HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ


Therapy of Pruritus in Haemodialyzed Patients by UV Radiation

Background.
Patients with chronic renal insufficiency (CHRI) frequently suffer from generalized pruritus, which is difficult to palliate. One of the treatments with favourable effect on pruritus is UV radiation.Methods and Results. Fifteen patients were exposed to UVB radiation in doses from 20 to 45s or from 1 min and 20s to 18 min (i.e. 0.09-0.18 J/cm2 to 1.9-4.32 J/cm2). Ten of the treated patients reported a marked regression of pruritus, three a slight relief and two of them did not notice any change in the intensity of itching. Another four patients were exposed to the UVA radiation from 0.5 J/cm2 to 10.0 J/cm2. With exception of one female patient non-of them revealed any improvement in the intensity of pruritus the irradiation.Conclusions. UVB is probably highly effective on inhibition of pruritus and thus can be used as an efficient method, which extends contemporary antipruriginous treatment of patients with CHRI. However, so far it is difficult to explain its favorable effect.

Key words:
pruritus, UV radiation, hemodialisis.


Autoři: M. Jirásková;  L. Jirásek;  J. Štork
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha FEL ČVUT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 173-177
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pacienti s chronickou renální insuficiencí (CHRI) trpí většinou těžko ovlivnitelným, převážně generalizovaným pruritem. Jednou z terapií, která může příznivě ovlivnit pruritus, je aplikace UV záření.Materiál a metody. Patnáct pacientů (10 mužů a 5 žen) bylo vystaveno působení UVB záření (přístroje Waldmann 1000) v dávkách od 20 s až 45 s do 1 min, 20 s až 18 min (tj. od 0,09-0,18 J/cm2 do 1,9-4,32 J/cm2). Deset léčených cítilo výraznější ústup pruritu po ozáření, 3 mírnou úlevu a u dvou ke změně v intenzitě svědění nedošlo. Další 4 postižení (2 muži a 2 ženy) byli vystaveni působení UVA záření (přístroj Waldmann 4000) v dávce od 0,5 J/cm2 do 3,5 J/cm2 až 10,0 J/cm2. Ale s výjimkou jedné pacientky neměli dojem, že by se pruritus po ozařování zmírnil.Závěr. Zdá se, že UVB působí na útlum pruritu příznivěji a lze jej proto využít jako účinnou metodu rozšiřující současnou antipruriginózní terapii u pacientů s CHRI. Proč však k tomuto příznivějšímu efektu dochází, je zatím obtížné vysvětlit.

Klíčová slova:
pruritus, UV záření, hemodialýza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se