SOUČASNÉ METODY POUŽÍVANÉ K DETEKCI APOPTÓZY


Contemporary Methods of the Apoptosis

Apoptosis is a physiological form of cell death, whose dysregulation may lead to cancer or to autoimmune and degenerative diseases. In this review article, distinctive biochemical, molecular and morphological features of apoptosis are being discussed, as well as the principles of the elementary detection methods. Apoptosis is characterized by nuclear, plasma membrane, and mitochondrial changes. For reliable detection of apoptosis, it is generally recommended to employ at least two different methods together with microscopic verification of the distinctive morphological alterations.

Key words:
apoptosis, cell death, detection, methods


Autoři: Z. Říhová ;  L. Šefc ;  E. Nečas
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 168-172
Kategorie: Články

Souhrn

Apoptóza je fyziologická forma buněčné smrti, jejíž dysregulace může vést k řadě maligních, autoimunních (1) či degenerativních chorob. V tomto souborném článku je pojednáno o charakteristických biochemických, molekulárních a morfologických rysech apoptózy a o principech základních metod její detekce. Buňka, která podléhá apoptóze, vykazuje charakteristické jaderné, cytoplazmatické, membránové a mitochondriální změny. Ke spolehlivé detekci apoptózy je všeobecně doporučováno použít nejméně dvou odlišných metod spolu s mikroskopickým ověřením charakteristických morfologických změn.

Klíčová slova:
apoptóza, buněčná smrt, detekce, metody.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se