KONGENITÁLNÍ APLASTICKÁ ANÉMIE ZPŮSOBENÁ INFEKCÍ PARVOVIREM B19


Congenital Aplastic Anemia Caused by Parvovirus B19 Infection

Human parvovirus B19 causes the fifth disease (erythema infectiosum) in childhood. Intrauterine infection by parvovirus in immunocompromised fetus can lead to the severe congenital aplastic anemia. Here we report the case of 2.5-year-old girl with congenital infection with parvovirus B19. The girl was born as a pre-term baby with hydrops, congenital aplastic anemia, and low level of immunoglobulins IgG and IgM. She depended on the repeated blood transfusion and she did not respond to erythropoietin therapy. The parvovirus B19 infection in bone marrow was detected by polymerase chain reaction and its therapy started with intravenous administration of immunoglobulins. Hemoglobin reached normal level one year later, but low levels of parvovirus B19 were detectable for another 6 months. Immunoglobulin treatment was finished when the virus could not be detected in the circulation. However, one-month later parvovirus B19 DNA was detected again. The two months course of immunoglobulin treatment was repeated, and the DNA analysis of blood cells for parvovirus B19 has been negative since then. Five months after the final withdrawal of the immunoglobulin therapy the girl is in a good shape and all lab tests, except for the decreased levels of IgM, are within the normal range. The PCR monitoring of the presence of parvovirus B19 DNA in blood and bone marrow cells during and after the treatment of congenital aplastic anemia caused by parvovirus B19 chronic infection becomes the necessity for the rational therapy.

Key words:
congenital aplastic anemia, parvovirus B19, immunodeficiency, immunoglobulins


Autoři: L. Vepřeková;  J. Jelínek;  J. Zeman
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha Ústav hematologie a krevní transfuze 1. LF UK, Praha Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 178-180
Kategorie: Články

Souhrn

Infekce parvovirem B19 probíhá v dětském věku nejčastěji pod obrazem erythema infectiosum. Intrauterinní infekce u imunodeficitního plodu může vyvolat kongenitální aplastickou anémii. Přinášíme popis klinického průběhu onemocnění a odezvy na léčbu erytropoetinem, transfuzemi a intravenózními imunoglobuliny u 2,5leté dívky s intrauterinním hydropsem, nízkou porodní hmotností, kongenitální aplastickou anémií, sníženými hladinami IgM a IgG a intrauterinní infekcí parvovirem B19. Léčba erytropoetinem nebyla účinná a dívka byla od novorozeneckého věku závislá na transfuzích erymasy. Ve věku 5 měsíců byla metodou PCR v kostní dřeni prokázána infekce parvovirem B19 a byla zahájena dlouhodobá léčba intravenózními imunoglobuliny. Po dvou měsících léčby se začaly zlepšovat hematologické parametry onemocnění. K úpravě krevního obrazu došlo až po roční léčbě, ale pozitivita v PCR vyšetření na přítomnost parvoviru B19 přetrvávala ještě dalších 6 měsíců. Negativní výsledek molekulárně biologického vyšetření byl zjištěn až po osmnáctiměsíční léčbě imunoglobuliny, ale již měsíc po ukončení terapie se opět objevila slabá pozitivita v dvoustupňové PCR doprovázená i mírným poklesem hemoglobinu. Po opětovné terapii imunoglobuliny se krevní obraz dítěte upravil a půl roku po ukončení léčby jsou DNA analýzy opakovaně negativní. Dívka je v dobrém zdravotním stavu, přetrvává však snížená hladina IgM. Molekulárně biologická vyšetření jsou nezbytnou součástí racionální léčby u dětí s kongenitální aplastickou anémií vyvolanou parvovirem B19.

Klíčová slova:
kongenitální aplastická anémie, parvovirus B19, imunodeficience, imunoglobuliny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se