TRANSKRIPČNÍ FAKTORY Rel/NF-kB A JEJICH BIOLOGICKÉ FUNKCE


Transcription Factors Rel/NF-kB and their Biological Functions

The gene family of ubiquitous transcriptional factors Rel/NF-kB participates in several critical cellular events ultimately influencing the fate of a cell. In the cytoplasm of all eukaryotic cells, the Rel/NF-kB proteins occur bound to their inhibitors, the IkB proteins. When stimulated, they become phosphorylated and degraded by 26S proteasom releasing Rel/NF-kB. Active Rel/NF-kB heterodimers then enter the nucleus, bind to a -kB coupling element and start transcription of kB-regulated array of genes involved in immune, antiapoptotic and inflammatory events. Part of the pharmacological effects of glucocorticoids, acetylosalicylic acid an ibuprofen may stand on influencing the Rel/NF-kB pathway. New compounds with cytotoxic and immunomodulatory properties acting specifically on the cascade of Rel/NF-kB signaling system are expected to be synthesized.

Key words:
Rel/NF-signal system, tumorogenesis, apoptosis, Myc protein, Bcl-3 gene, p52 protein, p300-CREB co complex, virus , stress, environmental contaminants, cytotherapy, steroids.


Autoři: K. Kaňková;  B. Vojtěšek;  D. Valík
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno Oddělení buněčné a molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno Oddělení biochemie Masarykova onkologického ústavu, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 163-197
Kategorie: Články

Souhrn

Genová rodina ubikvitárních transkripčních faktorů Rel/NF-kB se účastní řady kritických buněčných pochodů, které mají významný vliv na osud buňky. Proteiny Rel/NF-kB se vyskytují v cytoplazmě všech eukaryotických buněk navázány na inhibiční proteiny IkB. Po stimulaci jsou proteiny IkB fosforylovány a degradovány proteazomem 26S, což vede k uvolnění transkripčního faktoru Rel/NF-kB. Aktivní heterodimery pak vstupují do jádra, kde se vážou na vazebný element -kB a regulují transkripci genů, které tento element ve svém promotoru obsahují. Produkty těchto genů se podílí na imunitní odpovědi, apoptóze a zánětlivé odpovědi. Glukokortikoidy, acetylosalicylová kyselina a ibuprofen uplatňují alespoň zčásti svůj farmakologický účinek prostřednictvím transkripčního systému Rel/NF-kB. Lze očekávat, že budoucnost přinese syntézu nových látek s cytotoxickými a imunomodulačními vlastnostmi, jejichž místem cílového účinku bude kaskáda transkripčního systému Rel/NF-kB.

Klíčová slova:
transkripční systém Rel/NF-kB, tumorigeneze, apoptóza, MYC protein, gen Bcl-3, protein p52, komplex p300-CREB, viry, stres, environmentální kontaminanty, cytostatika, steroidy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×