TRANSKRIPČNÍ FAKTORY Rel/NF-kB A JEJICH BIOLOGICKÉ FUNKCE


Transcription Factors Rel/NF-kB and their Biological Functions

The gene family of ubiquitous transcriptional factors Rel/NF-kB participates in several critical cellular events ultimately influencing the fate of a cell. In the cytoplasm of all eukaryotic cells, the Rel/NF-kB proteins occur bound to their inhibitors, the IkB proteins. When stimulated, they become phosphorylated and degraded by 26S proteasom releasing Rel/NF-kB. Active Rel/NF-kB heterodimers then enter the nucleus, bind to a -kB coupling element and start transcription of kB-regulated array of genes involved in immune, antiapoptotic and inflammatory events. Part of the pharmacological effects of glucocorticoids, acetylosalicylic acid an ibuprofen may stand on influencing the Rel/NF-kB pathway. New compounds with cytotoxic and immunomodulatory properties acting specifically on the cascade of Rel/NF-kB signaling system are expected to be synthesized.

Key words:
Rel/NF-signal system, tumorogenesis, apoptosis, Myc protein, Bcl-3 gene, p52 protein, p300-CREB co complex, virus , stress, environmental contaminants, cytotherapy, steroids.


Autoři: K. Kaňková;  B. Vojtěšek;  D. Valík
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno Oddělení buněčné a molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu, Brno Oddělení biochemie Masarykova onkologického ústavu, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 163-167
Kategorie: Články

Souhrn

Genová rodina ubikvitárních transkripčních faktorů Rel/NF-kB se účastní řady kritických buněčných pochodů, které mají významný vliv na osud buňky. Proteiny Rel/NF-kB se vyskytují v cytoplazmě všech eukaryotických buněk navázány na inhibiční proteiny IkB. Po stimulaci jsou proteiny IkB fosforylovány a degradovány proteazomem 26S, což vede k uvolnění transkripčního faktoru Rel/NF-kB. Aktivní heterodimery pak vstupují do jádra, kde se vážou na vazebný element -kB a regulují transkripci genů, které tento element ve svém promotoru obsahují. Produkty těchto genů se podílí na imunitní odpovědi, apoptóze a zánětlivé odpovědi. Glukokortikoidy, acetylosalicylová kyselina a ibuprofen uplatňují alespoň zčásti svůj farmakologický účinek prostřednictvím transkripčního systému Rel/NF-kB. Lze očekávat, že budoucnost přinese syntézu nových látek s cytotoxickými a imunomodulačními vlastnostmi, jejichž místem cílového účinku bude kaskáda transkripčního systému Rel/NF-kB.

Klíčová slova:
transkripční systém Rel/NF-kB, tumorigeneze, apoptóza, MYC protein, gen Bcl-3, protein p52, komplex p300-CREB, viry, stres, environmentální kontaminanty, cytostatika, steroidy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×