VÝZNAM STANOVENÍ CYSTATINU C V SÉRUU PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ S RENÁLNÍM POSTIŽENÍM


Significance of Serum Cystatine C Levels Examination in PaediatricPatients with the Renal Impairment

. Serum level of cystatin C (MW 13 000) depends on the glomerular filtration and on the productionby nucleated cells. S-cystatin C was proposed as a better glomerular filtration rate marker than serum creatinine orcreatinine clearance. Possibilite to avoid urine collection in children is another important advantage. The aim of thestudy was to estimate reliability of the test in the kidney transplant paediatric patients.Methods and Results. We measured cystatin C on Monarch 2000 IL by particle-enhanced turbidimetric assayusing commercial kit provided by DAKO. We analysed S-cystatin C levels in three groups: 19 children before kidneytransplantation (A), 25 paediatric patients after kidney transplantation (B), 20 children hospitalized on intensive careunit (C). Creatinine was measured by enzymatic method on ADVIA 1650 Bayer. We demonstrated significantcorrelation between S-cystatin C and creatinine levels is both groups A (r2=0.865, P

Key words:
Backgroundcystatin C. glomerular filtration rate, creatinine clearance, kidney transplantation.


Autoři: K. Šídlová ;  M. Slaměník ;  J. Juklová ;  R. Průša
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 147-149

Souhrn

Východisko.
Sérová hodnota cystatinu C (molekulová hmotnost 13 000) je závislá na glomerulární filtraci a nakonstantní produkci všemi jadernými buňkami. Bylo zjištěno, že cystatin C může být i lepším ukazatelem glomeru-lární filtrace než kreatinin v séru nebo clearance endogenního kreatininu. Velmi výhodná je i možnost vyhnout seobtížnému sběru moči v pediatrii. Cílem naší studie bylo určit přínos tohoto testu u dětí zejména před transplantacíledvin a po ní.Metody a výsledky. Sérové koncentrace cystatinu C jsme měřili imunoturbidimetrickou metodou, použili jsmekomerční set DAKO Cystatin C PET Kit. Cystatin C v séru jsme určovali u tří skupin: První skupinu (A) tvořilipediatričtí pacienti s chronickým onemocněním ledvin nebo chronickou renální insuficiencí (19 dětí), druhá skupina(B) byla sestavena z pediatrických pacientů po transplantaci ledvin (25 dětí) a třetí skupinu (C) jsme vybraliz dětských pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s diagnózou polytrauma (20 dětí). Kreatinin bylměřen enzymatickou metodou na přístroji ADVIA 1650 firmy Bayer. Hladina sérového kreatininu významně korelujes hladinou sérového cystatinu C, a to u skupin A (r2=0,865, P

Klíčová slova:
cystatin C, glomerulární filtrace, clearance kreatininu, transplantace ledvin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se