PRIAPISMUS


Priapism

Priapism is prolonged, and usually painful, erection not associated with sexual desire. It is a relatively rare acuteurological disease where treatment must be started within 6 hours after its development, as after a longer time intervaldue to ischaemia irreversible fibrotic changes of the cavernous tissue of the penis develop which lead to permanenterectile dysfunction. There may be either low flow priapism (inadequate outflow of blood from the cavernous tissue)or more rarely high flow priapism (excessive inflow of blood). Priapism is classified with regard to its aetiology intoprimary (cause unknown) or secondary. The causes of secondary priapism are most frequently overdosage ofvasodilatating agents during intracavernous injection treatment of erectile dysfunction (specially papaverine),tumours (obstruction of the efferent veins or direct infiltration of the corpora cavernosa) - in particular carcinomaof the urinary bladder, prostate and rectum. Priapism is frequently due to injuries of the prostate and straddle injuries.5 % men with sickle-cell anaemia suffer from an attack of priapism. Treatment of priapism differs, depending onthe type, and should be entrusted to an experienced urologist in an in-patient department.

Key words:
priapism, erectile dysfunction, cavernous tissue, papaverine, sickle-cell anaemia, corporoglanularshunt, corporocavernous shunt, methylene blue.


Autoři: M. Hora ;  Z. Ouda
Působiště autorů: Urologická klinika FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 131-135
Kategorie: Články

Souhrn

Priapismus je prolongovaná a většinou bolestivá erekce neprovázená sexuální žádostivostí. Jedná se o relativněvzácné akutní urologické onemocnění, které je nutno začít léčit již za 6 hodin od jeho vzniku, neboť při delší časovéprodlevě dochází následkem ischémie k ireverzibilním fibrotickým změnám kavernózní tkáně penisu mající zanásledek trvalou erektilní dysfunkci. Priapismus může být nízkoprůtokový (nedostatečný odtok krve z kavernóznítkáně) nebo řidčeji vysokoprůtokový (nadměrný přítok krve). Priapismus dělíme podle etiologie na primární (příčinaneznámá) či sekundární. Příčinami sekundárního priapismu nejčastěji jsou předávkování vazodilatancií při intraka-vernózní injekční léčbě erektilní dysfunkce (hl. papaverinem), nádory (obstrukce odvodných žil či přímá infiltracekavernózních těles) - hl. karcinom močového měchýře, prostaty a rekta. Často je priapismus způsoben úrazy penisua hráze. Pět procent mužů se srpkovitou anémií prodělá ataku priapismu. Léčba priapismu je odlišná podle typua patří do rukou zkušeného urologa v lůžkovém zařízení.

Klíčová slova:
priapismus, erektilní dysfunkce, kavernózní tkáň, papaverin, srpkovitá anémie, korporoglanulárnízkrat, korporokavernózní zkrat, metylenová modř.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se