ÚLOHA GENŮ TEL A AML1 V PATOGENEZIHEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT


The Role of TEL and AML1 Genes in Pathogenesis of Haematological Malignancies

TEL and AML1 genes occur in a markedly high number of different aberrations in haematological malignancies.Besides the AML1, TEL is often fused to genes, which encod thyrosin-kinases. AML1 gene is a part of CBFtranscription factor. AML1 can be altered in childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) and also in a substantialnumber of acute myeloid leukaemias (most frequently as an AML1/ETO fusion). TEL/AML1 fusion gene (derivedfrom t(12;21)(p13;q22) translocation) became recently one of the most important genetic aberrations in childrenwith ALL. TEL/AML1 act presumably as dominant inhibitors of the second AML1 allele and thus they blocktranscription of genes dependent on CBF factor. Childhood ALL with TEL/AML1 hybrid gene is very frequent(approximately 22 % of overall childhood ALL in the Czech Republic) and patients with this fusion form relativelyhomogenous group. These children are diagnosed mostly in pre-school age as a B cell precursor leukaemias and theyhave very good treatment results.

Key words:
TEL, AML1, TEL/AML1 fusion gene, childhood acute lymphoblastic leukaemia.


Autoři: J. Zuna
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 131-137
Kategorie: Články

Souhrn

Geny TEL a AML1 se vyskytují v nápadně vysokém počtu různých aberací provázejících hematologické malignity.Gen TEL je kromě fúzí s genem AML1 nalézán především jako součást hybridních genů, ve kterých jsou jehopartnery tyrozinkinázy. Gen AML1 je součástí transkripčního faktoru CBF a je alterován kromě dětských akutníchlymfoblastických leukémií (ALL) i u značné části akutních myeloidních leukémií (nejčastěji ve formě fúzeAML1/ETO). Hybridní gen TEL/AML1, jehož cytogenetickým podkladem je translokace t(12;21)(p13;q22), sev posledních letech stal jednou z nejdůležitějších a nejsledovanějších genetických změn u dětí s ALL. TEL/AML1působí v buňce pravděpodobně jako dominantní inhibitor druhé alely genu AML1, a blokuje tedy transkripci genůzávislých na faktoru CBF. Dětské ALL s hybridním genem TEL/AML1 jsou velmi časté (v České republice asi 22 %ze všech dětských ALL) a tvoří relativně velmi homogenní skupinu. Pacienti s tímto znakem jsou nejčastějidiagnostikováni v předškolním věku jako leukémie z prekurzorů B lymfocytů a mají velmi dobré léčebné výsledky.

Klíčová slova:
TEL, AML1, fúzní gen TEL/AML1, dětská akutní lymfoblastická leukémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se