GENETICKÁ PREDISPOZICE PRO MNOHOČETNÝMETABOLICKÝ SYNDROM3. část. Metabolismus lipidů, lipoproteinů a apolipoproteinů


Genetic Predisposition for Multiple Metabolic Syndrome - Part 3: Lipid, Lipoprotein andApolipoprotein Metabolism

The author discusses metabolic processes during exogenous and endogenous lipid transport and deviations in themetabolism of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in multiple metabolic syndrome and in so-called diabeticdyslipidaemia. Specific phenotypic manifestations of diabetic dyslipidaemia include hypertriacylglycerolaemia,hypercholesterolaemia, elevated plasma levels of LDL-cholesterol and apolipoprotein B and reduced levels ofHDL-cholesterol and apolipoprotein B and reduced levels of HDL-cholesterol and apolipoprotein A-I. Other recentfindings relating to this syndrome include evidence of elevated concentrations of small and dense LDL micelles (

Key words:
multiple metabolic syndrome, metabolism of lipids, lipoproteins and apolipoproteins, small denseLDL particles, modified LDL, diabetic dyslipidaemia.


Autoři: J. †šobra ;  R. Češka
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 136-141
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou uvedeny metabolické pochody při transportu exogenních a endogenních lipidů a odchylky v metabolismulipidů, lipoproteinů a apolipoproteinů při mnohočetném metabolickém syndromu a při tzv. diabetické dyslipidémii.Mezi specifické fenotypové projevy diabetické dyslipidémie patří hypertriacylglycerolémie, hypercholesterolémie,zvýšené plazmatické hladiny LDL cholesterolu a apolipoproteinu B a snížené hladiny HDL cholesterolu a apolipo-proteinu A-I. K dalším recentním nálezům tohoto syndromu patří průkaz zvýšených koncentrací malých a hutnýchmicel LDL (< 25 nm), tzv. LDL fenotyp B, které snáze podléhají modifikaci (např. oxidaci, glykosylaci ap.)a k následnému vychytávání „úklidovými“ receptory do makrofágů, které se po naplnění stávají pěnovými buňkamia penetrují do stěny tepen. Zvýšené hladiny malých a hutných micel LDL, akcelerující proces aterogeneze, bylyprokázány u všech nositelů mnohočetného metabolického syndromu. Aterogenní lipoproteinový fenotyp u jejichnositelů výrazně urychluje aterogenezi a následnou manifestaci kardiovaskulárních chorob.

Klíčová slova:
mnohočetný metabolický syndrom, metabolismus lipidů, lipoproteinů a apolipoproteinů, maléhutné částice LDL, modifikované LDL, diabetická dyslipidémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se